Praktijkplan en begeleiding

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Praktijkplan en begeleiding

Als deelnemende praktijk maak je voor elk jaar een individueel praktijkplan. Welke interventies voer je uit? Wat denk je dat dit oplevert voor je praktijk en voor je patiënten? Dit komt in het praktijkplan. Bij het opstellen van het plan word je inhoudelijk ondersteund door een MTVP-coach van RegiozorgNU.

Het is aan te raden om een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven voor MTVP binnen de praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van een voorbeeldbegroting.

Wil je een interventie uitvoeren die wij vanuit RegiozorgNU niet ondersteunen, maar die wel in de leidraad staat? Ook deze interventie neem je op in het individueel praktijkplan.