Montfoort-Linschoten Gezond

We staan als coöperatie Montfoort Linschoten voor het organiseren van verbinding tussen zorg en welzijnsverleners.

Home > Wijksamenwerking > Montfoort-Linschoten Gezond

Montfoort-Linschoten Gezond

De coöperatie bestaat sinds oktober 2020. Multidisciplinaire samenwerking in de wijk staat centraal en de belangrijkste samenwerkingspartners zijn de gemeente en Welzijn omdat daar de kennis aanwezig is over lokale demografie en zorgvragen. We staan als coöperatie Montfoort Linschoten voor het organiseren van verbinding tussen zorg en welzijnsverleners. Zodat complexe en multidisciplinaire zorg als team geboden kan worden, nu en in de toekomst. De uitvoering van de dienstverlening vindt zoveel mogelijk plaats binnen de coöperatie om op deze wijze het lokale component te behouden. Bekijk de infographic van het regioplan.

Projecten

’t Bakkershuis
’t Bakkershuis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Patiënten kunnen dagelijks binnenlopen voor informatie en voorlichting en ervaringen met lotgenoten delen. Meer informatie

Artrosenetwerk
Het doel van het artrosenetwerk is om het consult en/of behandeling van de patiënt op het juiste moment bij de juiste professional (huisarts, fysio/oefentherapeut en huisarts) te laten plaatsvinden en waar de patiënt dezelfde informatie krijgt (Stepped care model).

Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

Gecombineerde leefstijlinterventie
Dit programma wordt via de methodiek Slimmer aangeboden en uitgevoerd door fysiotherapeuten en diëtisten met allen de aantekening leefstijl coach. Het doel van de GLI is mensen te helpen een gezondere leefstijl aan te leren.

Valpreventie
De vergrijzing zet versnelt door, mensen moeten/willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en het valrisico wordt naarmate men ouder wordt met kans op grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en de zorgkosten. Met deze interventie proberen we hier een positieve invloed op te krijgen. Er is een werkgroep valpreventie waar Fysio POH-S buurtsportcoaches ergotherapeut SWOM en gemeente aan deelnemen.

Ouderenprogramma
De huisartsen werken met ouderenprogramma ontwikkeld door RZN. Er vinden MDO’s plaats en VIPLive NIS ( netwerk informatie systeem) wordt daarvoor gebruikt. De casemanagers dementie en wijkverpleging hebben toegang tot het NIS.

Montfoort Vitaal
Zelfregie en zelfmanagement wordt steeds belangrijker. Montfoort Vitaal is opgericht om hun diensten aan te bieden om de burgers te faciliteren en in beweging te komen/blijven en ook te leren welke invloed zij zelf hebben op hun gezondheid.

Samenwerking jeugdteam en Huisartsen
Elke week houdt het jeugdteam spreekuur in de huisartsenpraktijken. Deze samenwerking wordt uitermate positief beoordeeld en de samenwerking wordt daardoor versterkt.

Bestuur

Ron Haanschoten (fysiotherapeut/voorzitter)
Marlies Dool (huisarts/penningmeester)
Karen Damen (huisarts/secretaris)
Elza Kips (diëtist/algemeen bestuurslid)
Marnix Putto (apotheker/algemeen bestuurslid)

Partners

 • SWOM
 • Gemeente
 • Huisartsen Montfoort en Linschoten
 • Fysiotherapeuten ADFYS
 • Fysiotherapie maatschap Woerden
 • Oefentherapie Cesar Montfoort
 • Apotheek Montfoort
 • Diëtheek
 • VVT Careyn en VVT Rijnhoven
 • Montfoort Vitaal
 • Artrose in samenwerking met RegiozorgNU
Meer informatie
face-marian-verkerk

Helga Koelemij

Wijkmanager