GLI

Met een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zorgen we voor mensen met overgewicht of obesitas.

Home > Zorg > GLI

HOE WIJ HELPEN

Met een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zorgen we voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. In de regio Noordwest-Utrecht zijn vier gecontracteerde GLI’s waar je als huisartsenpraktijk gebruik van kunt maken: Slimmer, De Beweegkuur, CooL en Online Slimmer.

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl aan te leren en te behouden.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase, waarbij de opbouw per GLI verschilt. Groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten worden afgewisseld. Er wordt gewerkt met het BRAVO-kompas (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning).

Veelgestelde vragen

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen een GLI krijgen bij een BMI:

  • tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. een grote buikomvang (>88cm (vrouwen) of >102cm (mannen);
  • tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose en slaapapneu);
  • vanaf 30 kg/m2 ongeacht buikomvang, ongeacht co-morbiditeit.

Daarnaast moeten zij voldoende gemotiveerd zijn. Dit is ter beoordeling van de verwijzend huisarts en leefstijlcoach. Verwijzers kunnen gebruikmaken van een stroomdiagram om met de patiënt tot een GLI-keuze te komen.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als het programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts bespreekt of de patiënt in aanmerking komt voor een GLI en welke GLI het best past bij de situatie van de patiënt. De huisarts of praktijkverpleegkundige verwijst de patiënt dan door.
Wil de toekomstige deelnemer liever eerst nog wat meer informatie? Dan is er een flyer beschikbaar om mee te geven. Hierin staat kort beschreven wat een GLI inhoudt en wat de verschillen zijn tussen de verschillende aanbieders.

Liraglutide en Mysimba

Liraglutide en Mysimba worden vergoed voor mensen met overgewicht. Voorwaarde is minimaal één jaar deelname aan een GLI zonder wenselijk resultaat. 

Het is van belang om goed te kijken of patiënten intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een GLI. Zo nee, dan leidt dit mogelijk tot uitvallers. Dit heeft een negatieve invloed op het groepsproces én op de bedrijfsvoering. We hebben op een rij gezet hoe we hiermee in de regio om willen gaan en welke voorwaarden er precies gelden.

Wie mag de GLI uitvoeren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI monodisciplinair of multidisciplinair uitvoeren. Dit is afhankelijk van de soort GLI.

Word een sportclub vergoed?

De GLI motiveert de deelnemer tot regelmatig bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De GLI-uitvoerder kan de deelnemer helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitnessabonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Geldt er een eigen risico?

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico, waardoor het programma volledig wordt vergoed. Bij een no-show of afmelding binnen 24 uur, mag er wel een factuur in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd.

Wat zijn de (opstart)kosten voor een GLI?

De kosten die de zorgverlener maakt om de aantekening tot leefstijlcoach te behalen, zijn voor rekening van de leefstijlcoach zelf. RegiozorgNU financiert de kosten voor de scholing van de desbetreffende GLI en de bijbehorende licentiekosten. Verlenging van de licentie wordt in overeenstemming met de projectleider GLI, Danita van der Linden, ook gefinancierd.
De tijdsinvestering voor de scholingen verschilt per GLI.

Welke GLI's zijn er gecontracteerd in onze regio?

RegiozorgNU heeft onderstaande gecombineerde leefstijlinterventies gecontracteerd in de regio.

  • Slimmer (multidisciplinair)
  • De Beweegkuur (multidisciplinair)
  • CooL (monodisciplinair)
  • Online Slimmer (multidisciplinair)

Lees meer over het aanbod in de regio

Hoe meld ik mijn patiënten aan?

Een patiënt kan aangemeld worden via VIPLive. Hierin kan het GLI-team naar keuze worden geselecteerd. De leefstijlcoach pakt de verwijzing vervolgens op en de deelnemer kan starten.

Hoe kan ik verwijzen, rapporteren of declareren?

Verwijzen, rapporteren en declareren gaat via VIPlive.

Documenten
Meer informatie
face-marian-verkerk

Danita van der Linden

Projectleider GLI

KETENPARTNERS

Radius: Km
Laden ...
Stores: 0 PRINT

Winkelrichting:

DE WEG VRAGEN

Gebruik mijn locatie om de dichtsbijzijnde Arts te vinden

Description