Meer Tijd Voor de Patiënt

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt

Hoe wij helpen

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk. RegiozorgNU ondersteunt huisartsenpraktijken bij het implementeren van MTVP.

MTVP bestaat uit vier kernelementen:

 • Anders werken in de praktijk
 • Samenwerken met het netwerk
 • Uitbreiding van personele capaciteit
 • Het voeren van het goede gesprek

Groeimodel

Het groeimodel beschrijft hoe deelnemende huisartsenpraktijken invulling kunnen geven aan MTVP. De kern van het groeimodel is dat in een periode van twee jaar tijd wordt toegewerkt naar MTVP in de huisartsenpraktijk. Dit gebeurt door binnen alle kernelementen (met uitzondering van uitbreiding van personele capaciteit; deze inzet is facultatief) interventies te implementeren. Zie ook planning.

Interventies

Huisartsenpraktijken kunnen middels verschillende interventies invulling geven aan de vier kernelementen. RegiozorgNU biedt ondersteuning bij een aantal van deze interventies. Je mag ook andere interventies uit de leidraad uitvoeren. Door verschillende interventies uit te voeren, creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kun je een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen je praktijk te implementeren.

Downloads
Scholingen
  Meer informatie
  face-marian-verkerk

  Kim Schoenmakers

  Projectleider MTVP