Praktijkopvolging

Continuïteit van de huisartsenzorg is een belangrijk thema. RegiozorgNU heeft de taak gekregen om hierin te ondersteunen en oplossingen te bieden.

Home > Praktijkondersteuning > Praktijkopvolging

In onze regio zullen binnenkort uitdagingen ontstaan met betrekking tot de continuïteit van de huisartsenzorg. De komende jaren gaan meerdere praktijkhoudende huisartsen met pensioen en zullen mogelijk met een opvolgingsvraagstuk zitten. Daarnaast kunnen we ook te maken krijgen met acute uitval van praktijkhouders o.a. vanwege grote werkdruk.

Op verzoek van de ALV van ZorgNU heeft RegiozorgNU de taak gekregen om praktijkhouders te ondersteunen en oplossingen te bieden. We zullen de volgende concrete acties ondernemen:

  1. Het samenbrengen van vraag en aanbod door een grondige analyse van de huidige situatie van zowel praktijkhouders als potentiële opvolgers/waarnemers.
  2. Begeleiding bieden aan praktijkeigenaren, waarnemers en niet-praktijkhoudende huisartsen bij het proces van praktijkopvolging. Dit omvat het opstellen van een businesscase en het organiseren van alle benodigde aspecten om de praktijk geschikt te maken voor opvolging.
  3. Ondersteuning bieden aan waarnemers/Hidha’s en niet-praktijkhoudende huisartsen bij hun transitie van waarnemer naar praktijkhouder. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van een scholingsaanbod.
  4. Assistentie verlenen bij het opzetten van nieuwe praktijken, inclusief advies over financiële haalbaarheid en het regelen van organisatorische zaken zoals huisvesting, verzekeringen en marketing.

Kim Schoenmakers is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma. Ze zal de komende tijd een inventarisatie maken van alle praktijken om een goed overzicht te hebben en waar nodig praktijkbezoeken afleggen om te voorzien in ondersteuning en opvolgingsvragen aan te pakken.

Meer informatie
face-marian-verkerk

Kim Schoenmakers

Projectleider Continuïteit huisartsenzorg