Organisatie

RegiozorgNU coördineert de spoedzorg voor de ruim 250.000 inwoners in de regio Noordwest-Utrecht.

Home > Spoedzorg > Organisatie

De Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht is voor huisartsgeneeskundige spoedzorg buiten kantooruren en uitsluitend voor spoedgevallen. RegiozorgNU coördineert deze zorg voor de ruim 250.000 inwoners in de regio Noordwest-Utrecht. De Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht is gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht.

De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door huisartsen uit de regio en door huisarts in dienst van een huisarts (HIDHA’s), huisarts in dienstverband (HID’s) en waarnemend huisartsen. Zij leveren zorg op de Huisartsenspoedpost, leggen visites af of geven telefonisch advies. Onze triagisten verrichten de triage aan de telefoon om de urgentie en zorgbehoefte te bepalen.

Eind 2023 waren 162 praktijkhoudende huisartsen, HIDHA’s en HID’s bij de Huisartsenspoedpost aangesloten. Ons netwerk van waarnemend huisartsen bestaat uit ongeveer 200 huisartsen. Ongeveer 50 triagisten zijn werkzaam op de Huisartsenspoedpost.