Ouderenzorg

RegiozorgNU ondersteunt huisartsenpraktijken bij het vormgeven van de samenwerking rondom kwetsbare ouderen.

Home > Zorg > Ouderenzorg

HOE WIJ HELPEN

Steeds meer ouderen wonen steeds langer thuis. Het wordt daarom steeds belangrijker om zorg goed te organiseren en samen te werken met andere hulpverleners. Zo blijven ouderen ook in de toekomst verzekerd van goede zorg. RegiozorgNU faciliteert en ondersteunt huisartsenpraktijken bij het vormgeven van deze samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Hierdoor ervaren ouderen en hun naasten dat zij vanuit één plan worden ondersteund. Dat doen wij op basis van drie pijlers:

  • Persoonsgerichte zorg: zorg die rekening houdt met wensen, mogelijkheden en het vermogen van de oudere en hun naasten.
  • Integrale samenhangende zorg: vaak zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij een thuiswonende kwetsbare oudere.
  • Proactieve zorg: voorkomen of vertragen van achteruitgang is belangrijk om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen.

Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis

RegiozorgNU, Careyn en De Rijnhoven werken van september 2023 tot en met juni 2024 samen aan het project toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis. Met dit project zorgen we ervoor dat ouderen passende en tijdige zorg kunnen blijven ontvangen, en professionals effectief en efficiënt samenwerken. De uitgangspunten van reablement, zelfmanagement en positieve gezondheid zijn het uitgangspunt. Meer informatie over dit project

BETROKKEN VANUIT DE REGIO

Binnen RegiozorgNU is een multidisciplinaire werkgroep ouderen actief. Deze werkgroep bestaat uit professionals die werken met thuiswonende ouderen in onze regio.

Documenten
Projecten en ketenaanpakken

 

Scholingen
Patiënteninformatie
Meer informatie
face-marian-verkerk

Ella Benedictus

Programmaleider
ouderenzorg

face-marian-verkerk

Chellie Heijmans

Praktijkconsulente