Interventies

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Interventies

Door verschillende interventies uit te voeren, creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kun je een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen je praktijk te implementeren.

Overzicht interventies

Hieronder vind je de interventies waarbij RegiozorgNU ondersteuning biedt. Je kunt ook andere interventies uit de leidraad opnemen in je praktijkplan.