COPD

Door zorgverleners makkelijker samen te laten werken willen we voorkomen dat patiënten met COPD achteruitgaan.

Home > Zorg > COPD

HOE WIJ HELPEN

Samen willen we voorkomen dat patiënten met COPD achteruitgaan. Dat doet RegiozorgNU door betrokken zorgverleners makkelijker te laten samenwerken. In ons zorgprogramma vind je een verzameling werkafspraken, protocollen en richtlijnen. Deze bieden handvatten voor een multidisciplinaire, persoonsgerichte en geïntegreerde behandeling voor patiënten met COPD.

Daarnaast richten we ons op deskundigheidsbevordering bij het behandelteam. We helpen bij verwijs- en terugverwijsafspraken met de tweede lijn, bij het terugkoppelen van de werkprocessen en het stimuleren van multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijken. Met medisch inhoudelijke vragen kun je de kaderhuisarts COPD consulteren.

Longformularium

De longartsen, huisartsen en apothekers in Midden-Nederland hebben in 2019 afgesproken om bij de medicamenteuze behandeling van astma en COPD te werken met het longformularium regio Utrecht. Meer informatie over het longformularium.

COPD-carrousel

Het COPD-carrousel is een multidisciplinaire aanpak van COPD door doktersassistenten, huisartsen, apothekersassistenten en fysiotherapeuten. Jaarlijks vindt een check-up plaats van bestaande longpatiënten binnen de COPD-keten. De bestede tijd voor het MDO kan gedeclareerd worden bij Marian Verkerk (maximaal 10 uur/per jaar/per discipline. Voor fysiotherapie gold 1 of wanneer niet op een andere manier vergoed wordt (maximaal 90 minuten), kunnen deze beweegconsulten ook via ons worden gedeclareerd.

BETROKKEN VANUIT DE REGIO

In onze kwaliteitswerkgroep behandelen we kwaliteitsvraagstukken op het gebied van COPD-zorg. De leden van deze werkgroep zijn te benaderen met vragen over kwaliteit. 

 

  • Monique Bakker, POH
  • Hans Hardeman, longarts
  • Heleen Heemstra, apotheker
  • Lynda Brinkman, longarts
  • Roel Wennekes, huisarts, kaderarts
  • Rudie Jansen, fysiotherapeut
  • Ivette Schuurman, diëtist
  • Marian Verkerk, kwaliteitsmanager RegiozorgNU
  • Kristel van Asselt, medisch directeur RegiozorgNU

KETENPARTNERS

Radius: Km
Laden ...
Stores: 0 PRINT

Winkelrichting:

DE WEG VRAGEN

Gebruik mijn locatie om de dichtsbijzijnde Arts te vinden

Description