Wijksamenwerking

Door een sterke verbinding tussen het sociaal domein en de eerstelijnszorg op wijkniveau spelen we beter in op de hulpvraag.

Home > Wijksamenwerking

Verbinding zorg en sociaal domein

Met het oog op de vergrijzing wordt de komende jaren veel verwacht van de lokale zorg en het welzijn in de wijk. Niet elke gezondheidsvraag is een zorgvraag en niet iedere zorgvraag behoeft een antwoord van een huisarts. Het oplossen van sociale en financiële problemen en het bevorderen van gezondheid kunnen medische klachten verminderen. Veel vragen die normaal aan de huisarts gesteld worden, kunnen door het sociaal domein (zoals welzijn en schuldhulpverlening) worden behandeld. Door een sterke verbinding tussen het sociaal domein en de eerstelijnszorg op wijkniveau kunnen we beter inspelen op de hulpvraag en de eerstelijnszorg toegankelijk houden.

Wijksamenwerkingsverbanden

De regio Noordwest-Utrecht omvat vijf gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht. In iedere gemeente zijn één of meerdere samenwerkingsverbanden van RegiozorgNU actief. Deze worden ondersteund door wijkmanagers, die een essentiële rol vervullen bij het omzetten van regionaal beleid naar concrete uitvoering in de wijk. Zij bouwen en onderhouden het lokale netwerk en stimuleren multidisciplinaire samenwerking en zorgvernieuwing.

Wijkgerichte ketenaanpakken

Het landelijk beleid (IZA/GALA) onderstreept het belang van de verbinding tussen zorg en sociaal domein door het inrichten van vijf ketenaanpakken gericht op preventie en leefstijl. Dit zijn: Kansrijke Start, Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), Kind naar gezonder gewicht, Welzijn op Recept en Valpreventie. Samenwerking tussen domeinen is essentieel voor de uitvoering in de wijk, waarbij RegiozorgNU sturing geeft en ondersteuning biedt bij het implementatieproces.

Bewonersparticipatie

De inbreng van bewoners is van cruciaal belang om de zorg beter te laten aansluiten op hun behoefte, om hen meer te betrekken bij de uitdagingen waar de zorg mee te maken heeft en gemeenschapskracht te bevorderen. Daarom zullen wij ons de komende jaren actief inzetten om bewonersparticipatie te bevorderen en te integreren in ons werk. Hierbij streven we naar gelijkwaardigheid tussen bewoners en zorgverleners, waarbij de vorm per opgave kan variëren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande (kleinschalige) initiatieven in de wijk, die we samen met bewoners uitvoeren. De cliëntenraad zal hierbij adviseren en meedenken.