Disclaimer

Home > Disclaimer

RegiozorgNU heeft deze website zorgvuldig samengesteld en onderhoudt deze om ervoor te zorgen dat de informatie actueel is. Hoewel we ons best doen om juiste informatie te verstrekken, kunnen er onjuistheden voorkomen. RegiozorgNU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie verstrekt door RegiozorgNU of haar leden op deze website, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. 

RegiozorgNU aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Verwijzingen op de website van RegiozorgNU naar externe websites en andere bronnen die niet door ons worden onderhouden, dienen enkel ter informatie voor bezoekers. Hoewel we zorgvuldig selecteren welke externe bronnen we vermelden, kunnen we niet garanderen dat de inhoud en het functioneren ervan betrouwbaar zijn, noch kunnen we instaan voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. RegiozorgNU is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 

De inhoud van deze website, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen en ander materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. 

De gegevens die worden verzameld tijdens het bezoek aan deze website worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers te analyseren, waardoor RegiozorgNU de website verder kan optimaliseren.