Planning

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Planning

Hoe jouw planning voor Meer Tijd Voor de Patiënt eruitziet is afhankelijk van het instroommoment. Voorafgaand aan het kwartaal waarin je instroomt, vindt een intake plaats. met de MTVP-coach van RegiozorgNU. De MTVP-coach van RegiozorgNU neemt contact op met de contactpersoon van de praktijk en plant de intake in. Uiterlijk één week voor de intake lever je een conceptpraktijkplan aan.

Vanaf de startdatum van jouw praktijk wordt de MTVP-datum voor jouw praktijk toegevoegd als addendum aan de overeenkomst huisartsenzorg 2023. Zo kan elk kwartaal een nieuwe groep huisartsen declareren. De S3-MTVP-prestatiecode voor de huisarts is 31453. Hou er rekening mee dat je minimaal 10 werkdagen wacht met declareren nadat het contractvoorstel in het VECOZO Zorginkoopportaal is geaccepteerd. In deze tijd verwerken de andere zorgverzekeraars de gemaakte afspraken.

Voorbeeld

Als je in Q2 2023 instroomt, start je in dat kwartaal met de implementatie van je eerste kernelement (van ‘Anders werken in de praktijk’ of ‘Het voeren van het goede gesprek’). In het kwartaal daarna (Q3 2023) implementeer je een tweede kernelement. In Q1 2024 stel je een praktijkplan voor jaar 2 op. Je neemt daarin ook het kernelement ‘Samenwerken met het netwerk’ mee. Het kwartaal daarna (een jaar na instroom) implementeer je het praktijkplan voor het tweede jaar.