Privacy en cookiebeleid

Home > Privacy en cookiebeleid

Wij houden ons aan de Europese privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij heel voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en dat we ze nooit gebruiken voor een ander doel dan met u afgesproken is. Gaat er toch iets mis met uw gegevens, dan melden wij dat zo snel mogelijk.

Alles over de AVG en uw rechten op het gebied van privacy leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Ook zijn wij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen. Deze zorgt ervoor dat wij de AVG goed naleven. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via fg@regiozorgnu.nl.

Privacy en cookies

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden en de bezoekers van onze websites van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van leden en websitebezoekers behandelen en beveiligen we heel zorgvuldig.

Bekijk het privacy- en cookiereglement van RegiozorgNU