GGZ

RegiozorgNU wil zorgen dat patiënten met psychische klachten goede ondersteuning krijgen, gericht op herstel.

Home > Zorg > GGZ

HOE WIJ HELPEN

Als huisartsenvoorziening hebben we te maken met een toenemend aantal patiënten met psychische klachten dat hulp zoekt. RegiozorgNU wil zorgen dat patiënten goede geïntegreerde ondersteuning krijgen, gericht op herstel. Om ons doel te bereiken werken we aan nauwere samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein.

We kiezen voor een aanpak waarin we:

 • Klacht- en hulpvraag gericht werken en passende, contextgerichte zorg leveren, gericht op positieve gezondheid in plaats van DSM-diagnoses en ziektes;
 • Meer normaliseren. Want leed is immers onlosmakelijk verbonden met het leven en niet elke hulpvraag is een zorgvraag;
 • Niet ziektegericht, maar herstelgericht werken.
  De huisartsenvoorziening biedt basiszorg waar mogelijk en verwijst door naar specialistische zorg en het ondersteuningsaanbod in het sociaal domein waar dat nodig is.

Vanuit RegiozorgNU ondersteunen wij met consultaties, overlegtafels, scholingen, terugkombijeenkomsten en begeleiding blended care.

BETROKKEN VANUIT DE REGIO

De werkgroep ggz van RegiozorgNU is aanspreekpunt voor huisartsen en POH’s-GGZ die knelpunten ervaren. We maken ons sterk voor een regionale samenwerking met ggz-partijen en sociaal domein ten behoeve van een betere doorstroom. Elke maand nemen wij deel aan de ggz-transfertafel. Dit is een overleg met alle ggz-partijen en regionale huisartsenorganisaties in de regio Utrecht. Aan deze tafel worden knelpunten besproken en verbetervoorstellen bedacht en uitgevoerd. Daarnaast werken wij veel samen met regionale huisartsenorganisaties in de regio Utrecht in het beïnvloeden van de samenwerkingsafspraken die voortvloeien uit het Integraal Zorgakkoord, zoals ‘Netwerken Mentale Gezondheid’ en ‘Verkennende Gesprekken’. Gemeenten, ggz-instellingen en ervaringsdeskundigen zijn daarin belangrijke partners. Leden van de werkgroep GGZ zijn:

 

 • Alike Machielsen, kaderhuisarts ggz
 • Lidewij Wind, kaderarts ggz en gedragswetenschapper
 • Annemarie Pucks, POH-GGZ
 • Britta Vos, POH-GGZ
 • Mijndert Pon, huisarts
 • Kristel van Asselt, medisch directeur RegiozorgNU
 • Doortje Boshuizen, programmaleider ggz RegiozorgNU