Reflectie

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Van én met elkaar leren is één van de meest genoemde succesfactoren van eerdere MTVP-projecten (Nivel, 2021). InEen stimuleert praktijken om te bouwen aan een lerende omgeving. De leidraad zegt hierover:

‘Lerende omgeving middels intervisie gericht op MTVP, waarbij de voorwaarde is dat deze intervisie in het kader van het MTVP-project wordt georganiseerd door de RHO om te reflecteren op de voortgang en resultaten (bijv. intervisie verwijsgedrag). Er kan hierbij worden aangesloten op bestaande overlegstructuren, waar het onderwerp MTVP inclusief deze reflectie op voortgang en resultaten wordt geagendeerd.’

Reflectiemomenten

Je kunt dit als praktijk zelf oppakken óf aansluiten bij het aanbod vanuit RegiozorgNU. RegiozorgNU organiseert reflectiemomenten. Deze zijn bedoeld voor de praktijkhouder en/of de contactpersoon MTVP vanuit de huisartsenpraktijk. Alle praktijken uit hetzelfde startkwartaal komen in één groep. Er zijn twee bijeenkomsten per groep per jaar. Contactpersonen die meerdere praktijken vertegenwoordigen die in verschillende kwartalen starten, mogen zelf kiezen bij welke groep ze willen aansluiten.

Methode: oplossingsgericht werken

Misschien ga je voor het voeren van het goede gesprek binnen MTVP aan de slag met oplossingsgericht werken. Die methode kom je opnieuw tegen in de reflectiemomenten vanuit RegiozorgNU. Binnen oplossingsgericht werken focussen we op wat goed gaat en onderzoeken we hoe je dat kunt uitvergroten.

Praktisch

  • Locatie: Kantoor RegiozorgNU, Atoomweg 50, Utrecht, zaal flightroom
  • Deelname is kosteloos, lichte avondmaaltijd inbegrepen
  • Inloop 17.30 uur, start programma 18.00 uur, einde 20.00 uur
  • De contactpersoon van de praktijk ontvangt een uitnodiging zodra de praktijk zich kan aanmelden voor de reflectiemomenten.
Startkwartaal Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2
23Q4 29 februari 2024 2 oktober 2024
24Q1 28 mei 2024 8 oktober 2024

 

Startkwartaal Jaar 2 – Bijeenkomst 1
23Q2 4 juli 2024
23Q3 7 november 2024