Positieve gezondheid

Bij positieve gezondheid wordt de focus verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding.

Home > Zorg > Positieve gezondheid

Met het groeiende tekort aan zorgprofessionals wordt de druk op de zorg steeds groter. Steeds meer huisartsen en andere zorg- en welzijnsprofessionals ervaren dat werken met positieve gezondheid veel oplevert. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw patiënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De focus wordt verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding bij gezonde keuzes en gedrag.

WAT LEVERT HET OP?

Positieve gezondheid draagt bij aan:

  • Een betere kwaliteit van zorg en van leven van de patiënt. We focussen minder op problemen en klachten en meer op wat nog wél kan. Hierdoor nemen patiënten meer eigen regie en worden vitaler.
  • Meer werkplezier en minder werkdruk voor zorgverleners. Hierdoor bieden we passende zorg voor de patiënt waar het kan en meer tijd voor de patiënt waar het moet.

HOE WIJ HELPEN

Door een ‘ander gesprek’ te voeren leer je de patiënt kennen, begrijp je de achtergrond en de mogelijke (onderliggende) oorzaken van de zorgvraag. Afhankelijk van de (onderliggende) zorgvraag wordt gebruikgemaakt van het zorgnetwerk.

RegiozorgNU biedt trainingen en werkvormen voor het voeren van het goede gesprek over de brede definitie van gezondheid in al zijn dimensies. Daarnaast ondersteunen we praktijken om met positieve gezondheid aan de slag te gaan. Samen met netwerkpartners in de wijk en het sociaal domein stimuleren we passende verwijsmogelijkheden voor meer participatie, zingeving en veerkracht.

REGIO AANPAK

Positieve gezondheid en anders werken sluit aan bij verschillende gebieden zoals jeugdzorg, chronische zorg, mentale gezondheid, artrose en ouderenzorg. Daarom is het aanbod van RegiozorgNU complementair aan regioprogramma’s die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken.

OOK AAN DE SLAG?

In je praktijk kun je op verschillende manieren aan de slag met Positieve Gezondheid. Hiernaast vind je een overzicht van ondersteunend materiaal, zowel voor jou als professional als voor patiënten.

BETROKKEN VANUIT DE REGIO

De leden van de werkgroep Positieve Gezondheid hebben een actieve rol bij de implementatie van Het Goede Gesprek binnen het project MTVP en een adviserende rol bij de implementatie binnen de chronische geïntegreerde zorg:

  • Karolien v/d Brekel (Huisarts en strategisch partner Positieve Gezondheid)
  • Monique Bakker (POH somatiek, consulent chronische zorg en trainer Positieve Gezondheid)
  • Sandra IJpma (Wijkmanager en trainer Positieve Gezondheid)
  • Helga Koelemij (Wijkmanager)
  • Aniek Schmidt (Huisarts)
  • Annemarie Schalkwijk (Huisarts en trainer Positieve Gezondheid)
  • Marian Verkerk (Programmamanager chronische geïntegreerde zorg RegiozorgNU)