Praktijkondersteuning

RegiozorgNU ondersteunt huisartsen met slimmer werken, continuïteitsvraagstukken, duurzaamheid en digitalisering.

Home > Praktijkondersteuning

RegiozorgNU vindt goede eerstelijnszorg van levensbelang en dat huisartsen de beste ondersteuning verdienen. Daarom werken we samen met professionals uit de eerste lijn en onze partners aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit realiseren we door middel van diverse projecten gericht op slimmer werken, continuïteit, duurzaamheid en digitalisering.

Meer Tijd Voor de Patiënt

In 2023 zijn we gestart met het programma Meer Tijd Voor de Patiënt, waarin verschillende interventies aangeboden worden met betrekking tot anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en uitbreiding van personele capaciteit. De huisartspraktijk implementeert een andere structuur in de praktijk en krijgt handvatten om het goede gesprek te voeren met de patiënt, wat resulteert in minder doorverwijzingen en meer werkplezier voor zorgverleners. Vanaf jaar twee kiezen de deelnemende praktijken twee interventies uit de categorie ‘samenwerken in het netwerk’. RegiozorgNU heeft de afgelopen jaren ingezet op het versterken van samenwerking met lokale partners in krachtige wijksamenwerkingsverbanden. Door een lokale aanpak kunnen praktijken interventies selecteren die passen bij hun patiëntenpopulatie en kansrijk zijn binnen hun lokale context.

Praktijkopvolging

Wij helpen bij het aanpakken van continuïteitsuitdagingen binnen de huisartsenzorg. Zo ontwikkelen wij momenteel een uitgebreide propositie gericht op het ondersteunen van praktijken en loondienstcentra bij overnames, opvolgingen of het opstarten van een nieuwe praktijk. Daarnaast verkennen en onderzoeken we actief de mogelijkheden voor het opleiden, werven en detacheren van ondersteunend personeel. Bovendien nemen we het initiatief om zij-instromers op te leiden tot competente doktersassistenten, waardoor de druk op bestaand personeel wordt verlicht.

Duurzaamheid

Met het in 2023 toegekende innovatieproject NUGroen wil RegiozorgNU huisartsen bewustmaken, enthousiasmeren en ondersteunen bij de invoering van meer duurzame praktijkvoering. Het doel van de projectgroep is om stap voor stap de huisartsenpraktijken in Noordwest-Utrecht te ondersteunen om drie verbeteringen per jaar uit te voeren.

Digitalisering

Digitalisering is een strategische pijler binnen RegiozorgNU. Door de zorg te digitaliseren houden we deze toegankelijk waarbij we uitgaan van een blended care model met de nadruk op eigen regie en verantwoordelijkheid. Met het regionale programma NUDigitaal geven we uitvoer aan deze ambities.