Woerden Gezond

Samenwerkingsverband Woerden Gezond wil door samenwerking de zorg in Woerden verbeteren.

Home > Wijksamenwerking > Woerden Gezond

WOERDEN GEZOND

Samenwerkingsverband Woerden Gezond wil door samenwerking de zorg in Woerden verbeteren. Kansen worden makkelijker gezien en benut. Daarmee wordt de patiënt in Woerden beter geholpen. Bij elk project staat de patiënt centraal, waarbij de regie waar mogelijk bij de patiënt ligt. Daarnaast is Woerden Gezond een aanspreekpunt voor andere lokale organisaties, met als motto ‘leren van en met elkaar’.

Projecten

Betere digitale afstemming apotheker
VIPLive is een ondersteunend programma ten behoeve van de communicatie tussen ketenpartners in de eerstelijnszorg. Apothekers zijn geen ketenpartners volgens de huidige definitie. Toch is het voor apothekers heel waardevol om in voorkomende gevallen toegang te hebben tot meer informatie. Kennis van de diagnose kan helpen bij de juiste advisering. Bijvoorbeeld informatie die bij de voorbereiding van een MDO al wordt gedeeld.

  • Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI) volgens de Cool-methode
  • Ouderenzorg: implementatie NIS en introductie van behandelwensgesprek
  • Welzijn op recept/Bewegen op recept
  • Beweegzorg; artrose en valpreventie

Bestuur

Gijsbert-Jan van Breukelen (voorzitter en huisartsen)
Mieke Van Hattum (penningmeester en apotheker)
Marije den Hengst (wijkmanager)
Tim van Haperen (fysiotherapeut)

Partners

Alle zorg- en welzijnsorganisaties in Woerden worden uitgenodigd om mee te denken.

Meer informatie
face-marian-verkerk

Marije den Hengst

Wijkmanager