Patiëntinformatie

RegiozorgNU ondersteunt zorgverleners bij het leveren van de zorg aan u en bewaakt de kwaliteit daarvan.

Home > Patiëntinformatie

HOE WIJ HELPEN

Wanneer u lijdt aan een chronische aandoening, betekent dit dat u een ziekte heeft die niet meer helemaal overgaat. In samenwerking met uw huisarts en andere zorgverleners heeft u daarom een behandelplan gemaakt of krijgt u zorg via een zorgprogramma. Hierin zijn afspraken vastgelegd over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet en welke zorgverleners bij de behandeling zijn betrokken.

Heeft u direct zorg nodig?

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. Is uw huisartsenpraktijk gesloten maar heeft u wel direct zorg nodig? Bel de huisartsenspoedpost op 088 – 130 96 20 of ga naar de website voor meer informatie.

RegiozorgNU heeft samen met de zorgverleners in de regio Noordwest-Utrecht zorgprogramma’s ontwikkeld voor COPD, diabetes, artrose en hart- en vaatziekten. Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. RegiozorgNU ondersteunt zorgverleners bij het leveren van de zorg aan u en bewaakt de kwaliteit daarvan. U heeft zelf geen contact met RegiozorgNU.

De zorg die u ontvangt voor COPD, diabetes, artrose en hart- en vaatziekten wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. RegiozorgNU zorgt voor de betaling van de zorgverleners. Daarom kunt u de naam RegiozorgNU tegenkomen op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar. De kosten gaan niet van uw eigen risico af.

Algemene patiëntinformatie

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, zoals voeding of medicijngebruik? Neem dan altijd contact op met uw huisarts. De patiëntinformatie die hier wordt verstrekt is algemeen en bedoeld voor alle patiënten met uw aandoening. Uw individuele situatie kan daarom iets afwijken.