Over RegiozorgNU

RegiozorgNU is de regionale organisatie voor huisartsenzorg in Noordwest-Utrecht.

Home > Over RegiozorgNU

Over ons

RegiozorgNU is de regionale organisatie voor huisartsenzorg in Noordwest-Utrecht.

  • We verbeteren alle aspecten rond de huisartsenzorg: de eerstelijnszorg, spoedzorg en langdurige zorg;
  • We ontzorgen aangesloten huisartsen in de dagelijkse praktijk;
  • We bieden training en opleiding;
  • We zorgen voor goede samenwerking in de eerstelijnszorg en met partners in de wijken;
  • We ontwikkelen zorgprogramma’s waarin de zorg logisch en effectief verdeeld wordt tussen de huisarts en andere (zorg)professionals;
  • We coördineren en verlenen buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg aan inwoners in de regio Noordwest-Utrecht.

Zo dragen we bij aan passende zorg dicht bij huis.

Onze missie

In opdracht van aangesloten huisartsen verbeteren en vernieuwen we samen de eerstelijnszorg, spoedzorg en chronische zorg. Zodat inwoners van Noordwest-Utrecht ook in de toekomst verzekerd zijn van goede zorg. Persoonlijk, toegankelijk, met het accent op eigen regie, preventie en gezond gedrag.

Onze visie

We kunnen de zorg alleen toekomstbestendig maken als we de handen ineenslaan. Samen staan we sterker, kunnen we tijd besparen, (rand)zaken slimmer organiseren, sneller innoveren en de eerstelijnszorg beter stroomlijnen. Zodat we meer tijd houden voor wat ons bindt en drijft: optimale zorg voor de patiënt.

Onze strategie

Door innovatie, integrale en multidisciplinaire samenwerking en efficiëntieslagen ondersteunen én inspireren we huisartsen en professionals in de eerste lijn om duurzaam samen te werken aan passende zorg in onze regio.

Ons meerjarenplan laat zien hoe we de komende jaren in de regio invulling geven aan de transitie in de chronische zorg, de vernieuwingen in de ouderenzorg, digitalisering en de verbinding met gemeente, welzijn en sociaal domein.