Spoedzorg

De Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht is voor huisartsgeneeskundige spoedzorg buiten kantooruren.

Home > Spoedzorg

RegiozorgNU coördineert de Huisartsenspoedpost in Noordwest-Utrecht. Wij streven naar hoogwaardige eerstelijns spoedzorg die betaalbaar is, met de nadruk op het ontlasten van de aangesloten huisartsen. Dit vereist nauwe samenwerking en een focus op passende zorg, waarbij patiënten meer eigen verantwoordelijkheid en regie hebben. Alleen zo kunnen we de beschikbaarheid van de spoedzorg waarborgen.

Kwaliteit van zorg

Goede kwaliteit van zorg is het uitgangspunt van onze dienstverlening. In alles wat wij doen streven we maximale kwaliteit na. We voldoen aan de kwaliteitseisen voor accreditatie en evalueren en monitoren onze kwaliteit voortdurend. De Medisch Adviesraad (MAR) heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit.

Vanaf 2024 zullen we overgaan op de certificering van NPA, een kwaliteitssysteem dat beter aansluit bij de specifieke taken binnen een huisartsenspoedpost en in de eerstelijnszorg. Hierbij zullen we de tevredenheid van onze patiënten monitoren met behulp van NPA-tools, en zullen we speciale aandacht besteden aan hun inspraak via de cliëntenraad en de PVT.

Samenwerken in de acute keten

Wij hechten veel waarde aan kleinschaligheid, omdat we geloven dat dit essentieel is voor het leveren van persoonlijke zorg. Tegelijkertijd realiseren we ons het belang van sterke samenwerking met onze partners in de zorgketen. Om dit te bereiken, ondernemen we verschillende initiatieven:

  • Allereerst zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van de Zorgcoördinatie Voorziening (ZCC) door nauw samen te werken met andere Regionale Huisartsenorganisaties (RHO’s). Deze samenwerking stelt ons in staat om gezamenlijk te werken aan verbeteringen in de zorgcoördinatie.
  • Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een spoedplein op te richten in samenwerking met het St. Antoniusziekenhuis. Door deze samenwerking streven we ernaar om de spoedzorg te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.
  • Een ander aspect dat we verkennen, is de optimalisatie van personeelsinzet tijdens de nachtelijke uren door samenwerking tussen huisartsenposten. Deze gezamenlijke aanpak stelt ons in staat om efficiënter te werken zonder de kwaliteit van zorg in gevaar te brengen.