Zorg in Maarssenbroek

Zorg in Maarssenbroek is een eerstelijnsorganisatie en werkt samen met veel verschillende disciplines om de beste hulp te kunnen verlenen.

Home > Wijksamenwerking > Zorg in Maarssenbroek

ZORG IN MAARSSENBROEK

Zorg in Maarssenbroek is een eerstelijnsorganisatie. Zorg in Maarssenbroek werkt samen met veel verschillende disciplines om de beste hulp te kunnen verlenen. Samenwerken gebeurt binnen de eigen Gezondheidscentra met twee locaties, Spechtenkamp en Boomstede én daarbuiten lokaal en regionaal.

Projecten

 • Ouderenzorg: implementatie NIS
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), de BeweegKuur
 • Zorgprogramma hart- en vaatziekten
 • POH GGZ /jeugdzorg en GGZ
 • Zorgprogramma longziekte
 • Zorgprogramma diabetes
 • Samenwerking sociaal o.a. Welzijn op Recept
 • Stoppen met roken
 • 1,5 lijn artrose spreekuur

Wijkbeeld

Maarssenbroek is de grootste van de twaalf kernen in de gemeente Stichtse Vecht. Het aantal inwoners is circa 23.000. Maarssenbroek bestaat uit veertien wijken. Het werkgebied van GCM verspreidt zich over al deze wijken.

Managementteam

Jeroen van Vliet (huisarts)
Peter van Koningsbruggen (huisarts)
Shantie Lemmers (verloskundige)
Esther Westerveld (fysiotherapeut)
Martin ten Cate (hoofd financiën)
Mirjam Fung (directieassistent)
Jannine Timmerman (bestuurder en directeur)

Partners

Zorg in Maarssenbroek biedt zorg vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Spechtenkamp en Gezondheidscentrum Boomstede. Beide locaties bieden:

 • Huisartsenzorg (GCM)
 • Fysiotherapie (GCM)
 • Podotherapie (Rondom Podotherapeuten)
 • Logopedie (Logopediepraktijk Maarssenbroek)
 • Wijkverpleging/Thuiszorg (Careyn)
 • TIM Stichtse Vecht
 • Kwadraad

Daarnaast biedt locatie Spechtenkamp nog maatschappelijk werk (Kwadraad) en GGD-RU (consultatiebureau).

Locatie Boomstede biedt nog verloskunde (GCM), BENU Apotheek, Kinderfysiotherapie (Jan van Rijn), Psychotherapie (YLS Smith) en diëtetiek (Diëtheek).

Meer informatie
face-marian-verkerk

Carian van der Sman

Wijkmanager