Organisatiestructuur

RegiozorgNU en SpoedzorgNU zijn onderdelen van ZorgNU Holding BV. ZorgNU Holding BV is 100% dochter van huisartsencoöperatie ZorgNU. Hierin zijn de aangesloten huisartsen uit de regio Noordwest-Utrecht vertegenwoordigd.

Home > Over RegiozorgNU > Organisatiestructuur

Organisatie

RegiozorgNU en SpoedzorgNU zijn onderdelen van ZorgNU Holding BV. ZorgNU Holding BV is 100% dochter van huisartsencoöperatie ZorgNU. Hierin zijn de aangesloten huisartsen uit de regio Noordwest-Utrecht vertegenwoordigd.

Meer over de huisartsencoöperatie ZorgNU

De holding (inclusief onderliggende BV’s) wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie bestaande uit een algemeen directeur, de heer Sam Siemssen en een medisch directeur, mevrouw Kristel van Asselt. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie, waarbij de algemeen directeur als aandachtsgebied bedrijfsvoering, financiën en ICT heeft en de medisch directeur zorg en kwaliteit. Onder ZorgNU Holding BV vallen de staffuncties die voor beide onderliggende BV’s werkzaam zijn.

Toezicht

De directie legt verantwoordelijkheid af aan de raad van commissarissen. De directie en raad van commissarissen komen vier keer per jaar bijeen. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en monitort de voortgang aan de hand van een gestructureerde planning en control cyclus.

Multidisciplinaire adviesraad

NUGezond is de multidisciplinaire adviesraad binnen RegiozorgNU waarin bestuurders vanuit de samenwerkingsverbanden raad geven over het beleid en daarnaast gevraagd en ongevraagd advies aan de directie geven.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van cliënten binnen het verzorgingsgebied Noordwest-Utrecht en denkt mee over het beleid van RegiozorgNU en de huisartsenspoedpost.
Lees hier meer.

De raad is nog op zoek naar versterking van een vierde en eventueel vijfde lid. Bekijk de vacature.

Gerelateerde pagina’s