Verduurzamen is gemakkelijker dan je denkt. En wij gaan je helpen! Dat was de slogan van een teaserfilmpje over het nieuwe duurzaamheidsproject NUGroen. Op LinkedIn heb je dit filmpje met een sterrol voor Diederik Gommers misschien al voorbij zien komen. Initiatiefnemers van NUGroen zijn huisartsen Diana Lucassen en Pascale Schure. Zilveren Kruis keurde hun voorstel goed en dat betekent dat het project van start kan gaan.

Diana: “In de laatste 50 jaar is 69% van de biodiversiteit verdwenen, zeggen WNF en de WHO. Dit is een grote bedreiging voor ons mensen. Zelf ben ik opgegroeid op het platteland en weet ten diepste dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Je ziet nu al zoveel minder insecten buiten en de micro-organismen hebben steeds meer moeite om de blaadjes van de herfst elk jaar op te ruimen. Ik denk dat we dit nog ten goede kunnen keren en ik voel me geroepen om mensen te laten zien welke kleine stappen ze kunnen zetten om het verschil te maken.”

Pascale: “Ik geniet zo van onze mooie wereld en wil me graag inzetten om een fijn leefbare planeet voor mijn kinderen achter te laten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wereldwijde milieuveranderingen nu al invloed hebben op de volksgezondheid. Hittestress, hongersnoden door ernstige droogte en een grotere verspreiding van infectieziektes. Hoewel dit dus nu al ernstige problemen oplevert, zullen de gezondheidseffecten in de toekomst naar verwachting nog veel groter worden als de wereldwijde milieuveranderingen in het huidige tempo doorgaan. Ik zie zelf dat je patiënten goed kan aansporen om door een betere leefstijl gezondheidswinst te behalen. Soms lukt het zelfs patiënten van de medicatie af te krijgen. Winst voor de patiënt én de planeet.”

Waarom is duurzaamheid zo’n belangrijk onderwerp in huisartsenland?

Diana: “De zorg is een ontzettend grote vervuiler en is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Dat is meer dan de luchtvaart. Minder bekend is het effect van de klimaatverandering op onze gezondheid. Steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, stormen en overstromingen, leiden tot ontwrichting van voedselsystemen. Ziekten die door voedsel, water en insecten worden overgedragen nemen aanzienlijk toe. Wereldwijd overlijden er jaarlijks zeven miljoen mensen als gevolg van luchtvervuiling. De WHO voorspelt dat klimaatverandering tussen 2030 en 2050 ongeveer 250.000 extra doden per jaar zal veroorzaken door ondervoeding, malaria, diarree en hittestress. Volgens de WHO is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid. De WHO heeft artsen dan ook wereldwijd opgeroepen om te helpen bij een beter milieu en de Green Deal 3.0 is opgezet en verspreid. Hieraan moeten we gehoor geven. In de toekomst krijgen we strengere regels op dit gebied. Het is dus verstandig om hiermee aan de slag te gaan.”

Ook landelijk meer aandacht

Diana vervolgt: “Gelukkig zien we dat de landelijke organisaties in de zorg steeds meer aandacht besteden aan duurzame ontwikkelingen. De KNMG had korte tijd geleden de groene week en het NHG-congres van maart 2024 gaat onder andere over duurzaamheid. Ook in de medische vakbladen wordt er steeds meer aandacht aan duurzaamheid geschonken. Zoals ook in de Green Deal 3.0 staat, kunnen we werken aan terugdringen van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, te investeren in zonnepanelen of minder papier te verspillen. Groen is te doen is mijn overtuiging.”

Pascale vult aan: “Een mooie ontwikkeling is het ontstaan van allerlei soorten ‘greenteams’ in bijvoorbeeld ziekenhuizen, bijvoorbeeld op de intensive care, de OK en de SEH. Hierbij zoeken ze samenwerking, zodat ze het wiel niet zelf hoeven uit te vinden. Ook de verzekeraars krijgen meer verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in de zorg. Het is goed om hier als RegiozorgNU alvast op in te spelen.

Diana: “Samen met de regio Gooi en omstreken zijn wij voorlopers op dit gebied. Zilveren Kruis is de eerste zorgverzekeraar die geld beschikbaar stelt via de regio-organisatie. Daar zijn we heel erg blij mee. Gelukkig merkten we tijdens het waarnemersevent en de DUO-dagen van afgelopen jaar aan onze collega’s dat er behoefte is om een steentje bij te dragen. Dat kan dus via NUGroen.”

Wat houdt NUGroen in?

Diana: “Huisartspraktijken krijgen de kans om een jaar lang te werken aan duurzaamheid, tegen een vergoeding van € 1.500,- per praktijk. We starten met het afnemen van de ‘Quickscan Duurzame Huisartspraktijk’. Deze quickscan heb ik samen met het Nederlands Huisartsengenootschap ontworpen. Onze regio is de eerste regio die deze scan gaat toepassen. De deelnemende praktijken kiezen vervolgens drie verbeterpunten. Zij krijgen informatie en praktische tips over hoe de praktijk te verduurzamen. We hopen het hiermee leuk te maken om groene stappen te zetten.”

Pascale: “Daarnaast willen we alle praktijken in de regio bewust maken van duurzaamheid en hen enthousiasmeren om hieraan te werken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. In het NUbericht gaan we regelmatig aandacht aan duurzaamheid besteden. We organiseren ook een ‘kalenderchallenge’ waar alle (ook de niet-deelnemende praktijken uit de regio) huisartspraktijken aan mee kunnen doen. Elke maand staat een thema centraal. Bijvoorbeeld ‘ontdek je lekje’, ‘duurzame medicatie’, ‘afval bestaat niet’, etcetera. Praktijken die binnen dit thema een kleine actie ondernemen en deze op de foto vastleggen en insturen, maken kans om een duurzaam presentje te winnen. Als we allemaal een kleine stap zetten, maken we samen een groot verschil!”