Positief gezonde wijk

RegiozorgNU streeft naar een gezonde wijk waarin bewoners de zorg samenhangend ervaren en waarin eigen regie, zingeving en meedoen zoveel mogelijk wordt ondersteund of gestimuleerd.

Home > Zorg > Positieve gezondheid > Positief gezonde wijk

Een Positief Gezonde wijk is een leefomgeving die de fysieke, mentale en sociale gezondheid van haar inwoners bevordert. Daarnaast stimuleert het inwoners om gezonde keuzes te maken en actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven. 

RegioZorgNU streeft naar een gezonde wijk waarin inwoners de zorg samenhangend ervaren en eigen regie, zingeving en meedoen zoveel mogelijk wordt ondersteund of gestimuleerd. Samenwerken vanuit dezelfde brede visie op gezondheid kan hierbij van grote waarde zijn. Naast het inzetten van het sociale netwerk van inwoners met een hulpvraag kan een passend aanbod in de wijk helpen bij het creëren van sociale samenhang, gezonde leefstijlkeuzes en inwonerparticipatie.

Welzijn op Recept

Een passend sociaal aanbod in de wijk biedt ondersteuning aan kwetsbare groepen door sociale diensten en hulpverlening. RegioZorgNU verstevigt de samenwerking met gemeentelijke instanties om dit aanbod zorgvuldig af te stemmen, in samenspraak met zorgverleners, zodat het nauw aansluit bij de behoeften van de patiënten.

Welzijn via VIPLive

Daarnaast is het mogelijk om naar Welzijn op Recept te verwijzen via VIPLive. Hierbij wordt er een knop ingeregeld voor de welzijnsorganisatie en kan de huisartspraktijk gemakkelijk een verwijzing maken en een toelichting geven waarom de patiënt is verwezen. De verwijzer en de welzijnsorganisatie kunnen via de chatfunctie van VIPLive contact houden over de patiënt. Voor meer informatie of het aanmaken van deze knop, neem contact op met Tesse Zwijnenburg.

Infographic

In Noordwest-Utrecht staat de patiënt centraal met persoonsgerichte zorg als leidraad. Hoe dit tot stand is gekomen, vind je in onderstaande infographic. In het eerste twee balken zie je wat er in de afgelopen jaren is gedaan om persoonsgerichte geïntegreerde zorg te implementeren. In de derde balk zie je waar wij in 2024 aan gaan werken. In de bruine kaders zie je welke activiteiten er allemaal zijn uitgevoerd, wat de resultaten daarvan zijn en welke lessen we hebben geleerd. Uiteindelijk willen we meer samenredzaamheid en zelfredzaamheid in de wijk door samenhangende zorg op maat te leveren, goede gesprekken te voeren, inwoners gezondheidsvaardigheden aanleren en welzijnsaanbod in de wijk in kaart brengen.