Mentaal weerbaar en gezond

RegiozorgNU faciliteert een mentaal gezondheidsnetwerk waarin huisartsen, sociaal domein en GGZ samenwerken om te zorgen dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen.

Home > Zorg > Positieve gezondheid > Mentaal weerbaar en gezond

HOE WIJ HELPEN

In het Integraal Zorgakkoord is overeengekomen dat elke regio een netwerk voor mentale gezondheid opzet, waarin huisartsen, sociale diensten en GGZ-instellingen samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen met psychische en sociale problemen snel de juiste ondersteuning of zorg ontvangen. Na een goed gesprek met de huisarts of praktijkondersteuner blijkt soms dat de inzet van de POH-GGZ nodig is.

De POH-GGZ kan de patiënt behandelen en/of informatie verstrekken over het beschikbare aanbod en wachttijden binnen de GGZ en het sociale domein. De behandeling door de POH-GGZ sluit aan op het goede gesprek bij de huisarts of praktijkondersteuner en wordt zo nodig voortgezet met een netwerkinventarisatie en het stapsgewijs toewerken naar mentaal herstel en mentale weerbaarheid.

Meer informatie
face-marian-verkerk

Doortje Boshuizen

Programmaleider ggz

face-marian-verkerk

Marian Verkerk

Programmaleider
chronische zorg