Gezond ouder worden

RegiozorgNU zet in op een samenhangend aanbod voor het behoud van zelfredzaamheid bij ouderen en het stimuleren van eigen regie bij chronische patiënten.

Home > Zorg > Positieve gezondheid > Gezond ouder worden

WERKEN VANUIT ÉÉN VISIE

Elke organisatie heeft inmiddels zijn eigen benadering gevonden voor persoonsgerichte zorg en het stimuleren van eigen regie en zelfstandigheid. We bedoelen hetzelfde, maar geven het net iets anders vorm. RegiozorgNU zet samen met partners in op het ontwikkelen van één benadering en één taal, waarin de principes centraal staan. Op deze manier helpen we professionals van verschillende organisaties echt als één team zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen.

Ouderen

Naar mate mensen ouder worden, neemt vaak de kwetsbaarheid toe. De zorgvragen worden complexer en er zijn meer zorgverleners en ondersteuners bij betrokken. Rond elke huisartsenpraktijk werken de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleging, casemanager dementie, apotheker en specialist ouderengeneeskunde, en vaak nog andere partners, als team samen om de zorg en ondersteuning goed op elkaar af te stemmen. De wensen en mogelijkheden van de oudere en zijn naasten zijn voor dit team het uitgangspunt. Daarbij richt het team zich zoveel mogelijk op het stimuleren van eigen regie en zelfstandigheid in de dagelijkse handelingen.

Mensen met een chronische aandoening

Zelfredzaamheid en eigen regie stimuleren bij patienten is al enkele jaren een speerpunt binnen de chronische zorg. Het longformularium, het longaanval actieplan, de consult vervangende vragenlijsten, GLI en Positieve Gezondheid in de spreekkamer zijn enkele activiteiten die deze beweging ondersteunen.

Infographic

In Noordwest-Utrecht staat de patiënt centraal met persoonsgerichte zorg als leidraad. Hoe dit tot stand is gekomen, vind je in onderstaande infographic. In het eerste twee balken zie je wat er in de afgelopen jaren is gedaan om persoonsgerichte geïntegreerde zorg te implementeren. In de derde balk zie je waar wij in 2024 aan gaan werken. In de bruine kaders zie je welke activiteiten er allemaal zijn uitgevoerd, wat de resultaten daarvan zijn en welke lessen we hebben geleerd. Uiteindelijk willen we meer samenredzaamheid en zelfredzaamheid in de wijk door samenhangende zorg op maat te leveren, goede gesprekken te voeren, inwoners gezondheidsvaardigheden aanleren en welzijnsaanbod in de wijk in kaart brengen.

Inspiratie
Meer informatie
face-marian-verkerk

Ella Benedictus

Programmaleider
ouderenzorg

face-marian-verkerk

Marian Verkerk

Programmaleider
chronische zorg