Valpreventie

Door valpreventie kunnen we valongelukken voorkomen. Dit draagt bij aan het behoud van zelfredzaamheid.

Home > Zorg > Ouderenzorg > Valpreventie

Door valpreventie kunnen we valongelukken voorkomen. Dit draagt bij aan het behoud van zelfredzaamheid. Systematisch investeren in valpreventie draagt op de langere termijn bij aan het verminderen van het beroep op zorg en ondersteuning. Valpreventie wordt sinds 2024 ingericht in domein overstijgende ketens, waarin eerstelijn en sociaal domein elk hun aandeel hebben. In  alle gemeenten in onze regio worden deze ketens ingericht. De gemeenten werken hierin samen met de wijksamenwerkingsverbanden.

KETENPARTNERS

Radius: Km
Laden ...
Stores: 0 PRINT

Winkelrichting:

DE WEG VRAGEN

Gebruik mijn locatie om de dichtsbijzijnde Arts te vinden

Description