Online HartVaatHAG-nascholing CRVM

Home > Zorg > Hart- en vaatziekten > Online HartVaatHAG-nascholing CRVM

Online HartVaatHAG-nascholing CVRM

Deze e-learning is voor zorgprofessionals die al een tijdje aan de slag zijn met de nieuwe standaard CVRM. Tijdens de COVID-pandemie is de HartVaatHAG-nascholing Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor gevorderden omgezet naar een online versie. Wil je deze scholing ook volgen? Vraag dan via RegiozorgNU een code aan om de scholing kosteloos te volgen.

Programma

Je wordt meegenomen in een viertal casussen, waarin je geconfronteerd wordt met diverse dilemma’s. Adviezen van de richtlijncommissie en de onderbouwing daarvan worden besproken.

Je leert:

  • Beter omgaan met diverse dilemma’s binnen het CVRM;
  • Meer over risico schatten en de behandeling van lipidenstoornissen;
  • De kenmerken van CVRM bij ouderen herkennen;
  • Meer over het beleid bij therapieresistente hypertensie;
  • Om te gaan met risicoverhogende factoren.

Docent

Paul Smits, huisarts en Zoetermeer en onderwijscoördinator van de HartVaatHAG.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 1,5 punt voor huisartsen en accreditatie is aangevraagd voor praktijkondersteuners en eerstelijns-verpleegkundigen bij NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.

Studiebelasting

De gemiddelde studieduur van deze cursus is 100 minuten. Afhankelijk van je voorkennis en leertempo kan de voor jou werkelijk benodigde studieduur korter of langer zijn. De verwachte studietijd is gebaseerd op ervaringen van de testers.

Aanmelden

Meld je aan via Corpio. Na je aanmelding ontvang je via RegiozorgNU een unieke inlogcode en een korte instructie voor de inlogprocedure in www.scemonline.nl.

Let op: aanmelden is alleen mogelijk voor leden van RegiozorgNU. Deelnemers die niet zijn aangesloten bij RegiozorgNU kunnen zich direct via de HartVaatHAG aanmelden.

Meer informatie
face-marian-verkerk

Marian Verkerk

Programmaleider
chronische zorg