Consultaties

Huisartsen en POH’s-GGZ kunnen de kaderartsen ggz van RegiozorgNU kosteloos via VIPLive consulteren.

Home > Zorg > GGZ > Consultaties

HOE WIJ HELPEN

Sinds september 2023 kunnen huisartsen en POH’s-GGZ de kaderartsen ggz van RegiozorgNU kosteloos via VIPLive consulteren. Kaderartsen denken mee met ingewikkelde patiëntcasussen. Zij kunnen relevante dossierinformatie inzien en via chat of beeldbellen meedenken in een herstelgerichte aanpak. Binnen drie werkdagen reageren zij op jouw consultatievraag. Het consult is vrijblijvend in die zin dat de consulent advies geeft en niet verantwoordelijk is voor de behandeling. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de patiënt. De ervaringen van POH’s-GGZ en huisartsen zijn positief.

In 2024 gaan we het mogelijk maken dat kaderartsen ook psychiaters van Altrecht en St. Antonius Ziekenhuis en contactpersonen uit het sociaal domein online kunnen betrekken bij een consultatievraag. Praktijkhouders die meedoen met het Regionaal Ondersteuningsplan ggz ontvangen geen rekening: we financieren deze dienst uit de gelden van het Regionaal Ondersteuningsplan ggz. De mogelijkheid van consultatie in VIPLive wordt geboden naast de al bestaande mogelijkheid om via zorgdomein psychiaters van het St. Antonius Ziekenhuis te consulteren. Bij deelname aan het plan kan de praktijkhouder de ontvangen rekening van het St. Antonius Ziekenhuis bij RegiozorgNU declareren.

Wat levert consultatie jou op?

De werkgroep ggz verwacht dat consultatieadviezen ervoor kunnen zorgen dat huisartsen en POH’s-GGZ sneller grip krijgen op patiëntproblematiek en vervolgstappen inzichtelijk krijgen.

Hoe kun je starten?

In de consultatiehandleiding lees je hoe je de kaderartsen ggz kunt consulteren in VIPLive. Je hebt daarvoor een account nodig in VIPLive. Heb je dit nog niet? Raadpleeg dan de VIPLive-pagina.

Met technische vragen kun je terecht bij VIPLive Support, bereikbaar via 088-5281020.

Documenten
Meer informatie
face-marian-verkerk

Doortje Boshuizen

Programmaleider ggz