Betere artrosezorg 2.0

We willen mensen bewust maken van de beginnende klachten, zodat we samen kunnen voorkomen dat artrose ernstige beperkingen veroorzaakt.

Home > Zorg > Artrose > Betere artrosezorg 2.0

HOE WIJ HELPEN

In juni 2022 kreeg het S3-projectvoorstel ‘Betere Artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’ groen licht van de adviesraad van RegiozorgNU en Zilveren Kruis. Het doel is de regiobrede implementatie van het stepped care-model voor artrosezorg. De werkgroep artrose is gestart in september 2022 en het project loopt tot en met april 2024.

Over het stepped care-model

Het model, ontwikkeld in 2020 door RegiozorgNU met subsidie van ZonMW, omvat zorg voor artrose in stappen, waarbij zelfmanagement, de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, apotheker en orthopeed betrokken zijn. Het is met succes getest in twaalf proeftuinen, waar patiënten mobieler bleven, minder pijn hadden en minder gebruikmaakten van tweedelijnszorg.

Wat hebben we gedaan?

Om patiënten te ondersteunen, maakten we de website pak-artrose-aan.nl met advies voor mensen met zowel beginnende als langdurige artrose klachten.
We zetten artrosenetwerken op in elk wijksamenwerkingsverband, ondersteund met een artrosecoördinator uit dat samenwerkingsverband. Deze netwerken worden geleidelijk ingewijd in het stepped care-model via scholing. We onderzoeken ook het gebruik van VIPLive Samenwerken voor communicatie tussen betrokken professionals en patiënten. Daarnaast richten we ons op informatievoorziening voor professionals en voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Resultaten tot nu toe

Inmiddels zijn ruim 100 professionals geschoold, afkomstig uit 58 verschillende praktijken en organisaties, en bestaande uit 11 verschillende soorten (zorg)professionals. Deze groep is verspreid over 17 wijken binnen het RegiozorgNU-gebied. Daarmee is er een grote groep zorgverleners dat werkt met het stepped care-model.

Activiteiten

De komende periode (tot en met april 2024) omvat de volgende activiteiten die samen met de artrosecoördinatoren en werkgroep artrose vorm worden gegeven:

  • Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de continuïteit van het artrosenetwerk, gebaseerd op de huidige aantallen van geschoolde praktijken en professionals, evenals de behoeften en mogelijkheden binnen de wijksamenwerkingsverbanden.
  • Organiseren van een regionale scholing (7 maart 2024) en 2 online webinars (15 en 28 februari 2024).
  • Het opstellen van een financiële eindrapportage.
  • Het opstellen van een evaluatierapport dat onder andere ingaat op:
    • Het gebruik van het stepped care-model en hoe dit wordt toegepast;
    • Een procesevaluatie van de huidige projectopzet, waaronder de organisatie van wijkscholingen en samenwerkingsafspraken;
    • Indien beschikbaar, het onderzoeken van het aantal verwijzingen naar de tweedelijn in voorgaande jaren en de rechtmatigheid daarvan. Indien mogelijk wordt ook de patiënttevredenheid meegenomen en onderzocht door een onderzoeksstudent.

KETENPARTNERS

Radius: Km
Laden ...
Stores: 0 PRINT

Winkelrichting:

DE WEG VRAGEN

Gebruik mijn locatie om de dichtsbijzijnde Arts te vinden

Description

Meer informatie
face-marian-verkerk

Wytse Brongers

Programmaleider artrose