Vooraankondiging voor aanvullen ZORG-AB

Landelijk én regionaal wordt gewerkt aan het invullen van belangrijke randvoorwaarden om o.a. de gegevensbeschikbaarheid in de zorg te kunnen verbeteren. ZORG-AB (zorg adresboek) is de plek waar straks alle fysieke en digitale contactgegevens van zorgorganisaties, -afdelingen en functionarissen in staan.

Het ZORG-AB wordt gevuld vanuit een aantal landelijke registers. Maar niet voor alle gegevens is een landelijk register beschikbaar. Voorbeelden daarvan zijn de veilige mailadressen (ZORG-AB noemt dit de medische mailadressen) en de EDI-fact adressen. Zorgorganisaties en -aanbieders dienen deze gegevens zelf aan te vullen, maar dan is het wel centraal geborgd en zal bijdragen aan de vindbaarheid van collega-zorgprofessionals.

Huisartsen en apothekers worden binnenkort gevraagd om deze gegevens via een webportaal zelf aan te vullen. Dit is nog niet landelijk uitgerold, alleen nu nog als pilot bij een aantal huisartsen en apothekers. Via het NUbericht worden jullie verder geïnformeerd over de startdatum.