Soms worden patiënten die niet in de ketenzorg zijn opgenomen via VIPLive naar de diëtist verwezen. De diëtist kan de behandeling in dat geval niet declareren bij RegiozorgNU. Omdat de verwijzing via VIPLive loopt komt de declaratie wel bij RegiozorgNU terecht. Deze declaratie wordt dan afgewezen. De basisverzekering van een patiënt biedt vaak een alternatief voor deze declaraties, maar dan moet er wel op de juiste manier worden verwezen.

Patiënt zit niet in de keten

De diëtist gaat er dus soms onterecht vanuit dat een verwijzing een ketenpatiënt betreft. Verschillende voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij de verwijzing van een ketenpatiënt naar de diëtist staat de huisarts in het ketenprotocol niet als hoofdbehandelaar aangemeld.
  • De patiënt heeft een verhoogd risico op vasculaire problemen maar komt niet in aanmerking voor een keten DBC omdat deze niet voldoet aan de inclusiecriteria. Klik voor de juiste icpc codes op deze link, derde pagina. Bij verhoogd vasculair risico kunnen patiënten bijvoorbeeld pas geïncludeerd worden als ze een indicatie hebben voor medicatiegebruik.
  • Vanuit het HIS heb je via de Single Sign On verbinding met VIPLive toegang tot alle patiënten. Ook de niet-ketenzorg patiënten in het dossier in VIP. Op deze manier kan iemand – ten onrechte – via VIPLive verwijzen naar een ketenpartner waardoor er automatisch een declaratie via RegiozorgNU gaat lopen. Een voorbeeld hiervan is het metabool syndroom met icpc code 49.01. Dit is géén icpc code van de CVRM, maar er wordt soms wél naar de diëtist verwezen via VIP. Er zijn nog andere voorbeelden te noemen.

Hoe dan wel

Voor verwijzers: Check voor het verwijzen bovenstaande valkuilen.
Voor de diëtist: Vraag de patiënt of deze in de ketenzorg zit en hiervoor afspraken heeft bij de praktijkondersteuner.

Samenwerkingsafspraken maken via MDO ketenzorg

Werken via VIPLive levert soms samenwerkingsvraagstukken op. Bovengenoemde declaratieproblematiek is hier een voorbeeld van, maar er leven ook andere vragen, zoals ‘Hoe ontvang ik het liefst een terugrapportage van een ketenpartner?’, ‘Wat is handig om mee te sturen met een verwijzing?’, ‘Hoe zorgen we dat verwijsgegevens regelmatig ververst worden in VIPLive?’, ‘Hoe ziet de VIP-omgeving van de samenwerkingspartner eruit?’ en ‘Hoe komen berichten en alerts wederzijds aan en sluit dit goed aan bij de werkprocessen?’ Het MDO ketenzorg biedt de mogelijkheid om dit soort vraagstukken te bespreken en werkafspraken te maken. Ketenteams kunnen een MDO chronische zorg online via VIPLive organiseren. Wil je als praktijk ook gebruikmaken van deze regeling? Bekijk de voorwaarden in dit declaratieformulier.

Meer informatie

Heb je vragen over het MDO of de declaraties? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@regiozorgnu.nl.