Leden cliëntenraad

Bij RegiozorgNU werken we samen aan het verbinden, verbeteren en vernieuwen van de huisartsenzorg in de regio Noordwest-Utrecht.

Home > Vacatures > Leden cliëntenraad

Ben je begaan met de huisartsenzorg en woont je in de regio Noordwest-Utrecht? Wil je meedenken en meepraten over de dienstverlening en kwaliteit van huisartsenzorg? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou. Wij zoeken:

Leden cliëntenraad

RegiozorgNU is een huisartsenorganisatie waarin zesenvijftig huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in de regio Noordwest-Utrecht samenwerken. Wij organiseren de huisartsenspoedzorg tijdens avond, nacht en weekenden op de spoedpost Noordwest-Utrecht. Ook organiseren wij de integrale zorg voor patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

RegiozorgNU wil haar dienstverlening en de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners van de regio. Hierbij is een belangrijk rol weggelegd voor de cliëntenraad.

De cliëntenraad is nog op zoek naar versterking met een vierde en eventueel vijfde lid. Omdat we streven naar een brede afspiegeling van de inwoners van Noordwest-Utrecht, zijn we specifiek op zoek naar kandidaten in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar en/of met een migratieachtergrond.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de inwoners binnen de regio Noordwest-Utrecht die gebruikmaken van de huisartsenzorg. De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds vanuit de gedachte de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De directie weegt deze adviezen en besluit uiteindelijk gemotiveerd hoe zij hiermee omgaat.

De cliëntenraad overlegt vier keer per jaar met de directie. De tijdinvestering bedraagt ongeveer vier uur per vergadering, inclusief voorbereiding. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de raad bij haar werkzaamheden.

Wie ben jij?
Je kunt als lid van de cliëntenraad een bijdrage leveren wanneer je directe ervaring of betrokkenheid hebt met de huisartsenzorg- en dienstverlening in de regio Noordwest-Utrecht. Je kunt het cliëntenbelang voorop stellen en onderscheid maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang. Je hebt een open en constructieve houding en beschikt over goede communicatieve en digitale vaardigheden. Daarnaast kunt je goed samenwerken en omgaan met vertrouwelijke informatie.

Is je interesse gewekt en ben je benieuwd of de cliëntenraad iets voor jou is? Lees dan het uitgebreide profiel voor de leden van de cliëntenraad.

Wat bieden wij?
De kans om gezamenlijk een professionele cliëntenraad in te richten die ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. We bieden scholing aan op het gebied van medezeggenschap. Voor je werkzaamheden ontvang je een onkostenvergoeding. Daarnaast kun je rekenen op een enthousiaste samenwerking met onze organisatie.

Reageren
Bent je geïnteresseerd in deelname aan onze cliëntenraad? Dan horen wij graag van je. Stuur je motivatie en cv naar directie@regiozorgnu.nl t.a.v. Emma Smeets of per post naar: RegiozorgNU, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht.

Liever eerst nog wat meer informatie? Mail dan naar directie@regiozorgnu.nl of bel naar ons algemene nummer: 030 – 20 29 110.