De afgelopen tijd heeft een aantal wijksamenwerkingsverbanden workshops gevolgd over het gebruik van VIPLive Samenwerken voor ouderen. Planning is dat eind mei 2023 alle wijksamenwerkingsverbanden getraind zijn. Daarna volgt een nazorgronde.  

VIPLive Samenwerken maakt de communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten mogelijk en helpt om veilig en gemakkelijk digitaal met elkaar samen te werken. Zoals bekend zijn er nog wel wat gebruikersproblemen. Afgelopen najaar heeft RegiozorgNU twee testdagen georganiseerd waarin praktijkondersteuners en ketenpartners alle functionaliteiten van VIPLive Samenwerken hebben getest. Hierbij vonden we meerdere punten in het systeem die niet goed werkten of niet ondersteunend waren aan het zorgproces. Er is een lijst opgesteld met must-haves die verbeterd moet worden, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van het systeem. Met VIPLive is afgesproken dat zij in het eerste kwartaal van 2023 zoveel mogelijk punten hiervan oplost. Een aantal punten wordt opgelost in het tweede kwartaal. Wij verwachten dat alle gebruikers daarna beter uit de voeten kunnen met het systeem.  

VIPLive heeft een product portal opgezet waarin de roadmap voor de komende tijd te vinden is. Hier houden we bij welke ontwikkelingen er zijn of eraan komen. Wil je meer weten over de functionaliteiten van VIPLive, of weet je niet meer hoe het werkt? Kijk dan vooral op de website van VIPLive voor handleiding en kennisvideo’s. 

Heb je nog vragen over de implementatie van VIPLive Samenwerken? Mail dan naar projectleider Tesse Zwijnenburg

Meer over NUdigitaal