Het HIS-selectieteam heeft op 31 mei tijdens een webinar met zo’n twintig deelnemers uitgebreid stilgestaan bij het pakket van eisen (PvE) voor een nieuw gezamenlijk HIS. In het PvE worden ook alle vragen, wensen en eisen meegenomen die eerder zijn ingediend. Wil je de webinar (terug)zien, neem dan contact op met projectleider Sanne van Delft.

In juli worden de reacties van de zes leveranciers naast elkaar gelegd. Ook vinden nog enkele praktijkbezoeken en waar nodig verdiepingsgesprekken plaats. Praktijkhouders en -medewerkers kunnen uitgebreid kennismaken met de geselecteerde HIS’en tijdens een ‘HIS-proeverij’ op 20 september. Zorg dat je erbij bent. Uiteraard zijn naast huisartsen ook kritische assistentes en POH’s van harte welkom!