Toekomstbestendige huisartsenzorg

Home > Toekomstbestendige huisartsenzorg

Dit project is inmiddels beëindigd. 91% van de praktijken heeft meegedaan, waarmee de doelstelling van 80% ruimschoots behaald is.

De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en dat vraagt om meer tijd voor de patiënt. Hierbij moeten we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd beter aansluiten op de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld een fysiek consult als het moet en een digitaal consult als dat beter is. Toekomstbestendige Huisartsenzorg biedt huisartsen budget om hiermee aan de slag te gaan.

Thema’s

Meer zorg op afstand

De inzet van blended care draagt eraan bij dat de huisarts meer tijd en aandacht kan hebben voor patiënten, doordat processen efficiënter ingericht kunnen worden. Daarnaast zorgt blended care voor een laagdrempelige manier van contact.

Andere organisatie van huisartsenzorg

Het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat de juist zorg op de juiste plek geleverd wordt, dat professionals meer plezier uit het werk halen en er meer tijd ontstaat voor patiënten.

Meer persoonsgerichte zorg

De afgelopen jaren is de werkdruk steeds groter geworden en het contact met patiënten korter. Voor veel huisartsen én patiënten is dit een onbevredigende ontwikkeling. Het contact tussen huisarts en patiënt wordt door persoonsgerichte zorg positief beïnvloedt. De kracht van mensen wordt benadrukt en de focus verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding bij gezonde keuzes en gedrag.

Efficiëntere praktijkvoering

Praktijken krijgen zicht op de huidige situatie (de sterktes en de aandachtspunten), komen tot verbeteringen of veranderingen in de praktijk. Er wordt een schets gemaakt om als praktijk toekomstbestendig te blijven. Zodat effectief en met meer tevredenheid wordt (samen)gewerkt aan de zorg die ertoe doet.

Voor 2023 heeft Zilveren Kruis weer € 3,16 per ION beschikbaar gesteld. RegiozorgNU biedt ondersteuning en stelt een format voor een plan van aanpak voor elk thema beschikbaar.

41 praktijken doen mee

Voor 2023 hebben zich 41 praktijken aangemeld.

Vragen?

Heb je vragen over efficiëntere praktijkvoering of een andere organisatie van huisartsenzorg? Neem dan contact op met Tesse Zwijnenburg. Met vragen over zorg op afstand en persoonsgerichte zorg kun je terecht bij Marian Verkerk.

Meer informatie
face-marian-verkerk

Tesse Zwijnenburg

Projectleider

face-marian-verkerk

Marian Verkerk

Programmaleider
chronische zorg