Waarneming

Informatie voor waarnemende huisartsen bij Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht.

Home > Spoedzorg > Waarneming

Werkplezier

We streven ernaar het werkplezier van huisartsen te vergroten door de werkdruk te verlagen. Dit realiseren we door:

  • Het beperken van de instroom;
  • Het handhaven van voldoende bezetting van triagisten door middel van werving en het bieden van een goed werkgeverschap;
  • Voortdurende evaluatie en verbetering van het flexibel inroosteren;
  • Het verkennen van mogelijkheden voor taakdelegatie.

Aanmelden

Je kunt je als waarnemend huisarts aanmelden bij de Huisartsenspoedpost door te mailen naar waarneming@spoedzorgnu.nl.

Om op onze post te kunnen werken, zijn de volgende documenten vereist:

  1. Ingevuld aanmeldingsformulier.
  2. Een kopie van je RGS-registratie.
  3. Een kopie van de polis van je beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te verlenen huisartsenzorg, alsmede het meest recente bewijs van betaling van de premie voor die verzekering.
  4. Bewijs van inschrijving bij een geschilleninstantie zoals bedoeld in de Wkkgz.
  5. Getekende aansluitovereenkomst.

Je wordt ingeschreven conform je BIG-registratie. Nadat wij je gegevens hebben ontvangen, ontvang je van ons een mail met alle inlogcodes en nadere informatie over onze diensten.

UZI-pas

Een UZI-pas moet door de huisarts zelf worden aangevraagd.

Heb je een AIOS-pas en ben je klaar met de opleiding? Dan moet de pas omgezet worden in de rol-code huisarts. Tot die tijd kunt je blijven werken met de AIOS-pas. Geef wanneer je een nieuwe pas in gebruik neemt, het nieuwe pasnummer door aan de managementassistente van de spoedpost.

Tarieven

Wij hanteren de vaste NZA-tarieven. Opmerkingen of onderhandelingen over tarieven worden niet gehonoreerd. Per 1 januari 2024 hanteren wij de landelijke en gedifferentieerde tarieven.

Uitbetaling diensten

De diensten worden allemaal automatisch uitbetaald. Het is niet nodig om facturen te versturen.

Verhindering bij dienst

Aangenomen diensten zijn bindend en kunnen niet zonder geldige reden worden teruggegeven. Mocht je door onvoorziene omstandigheden de dienst niet meer kunnen uitvoeren, dan ligt de verantwoordelijkheid voor deze vervanging bij jou. Dit betekent dat tot deze vervanging formeel is geregeld de dienst op jouw naam in het rooster blijft staan. Mocht het onverhoopt niet lukken om de dienst door te verkopen, dan geldt het protocol achterwachtregeling. Dienstwijzigingen altijd doorgeven aan de managementassistente.

Bij het veelvuldig teruggeven van diensten word je uitgesloten van dienstovernames.

Meer weten?

Voor meer informatie over waarneming bij de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht? Neem dan contact op met Monique Lunstroo, managementassistente, m.lunstroo@spoedzorgnu.nl.