Medewerkers

Informatie voor medewerkers bij Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht.

Home > Spoedzorg > Medewerkers

Werkplezier

We streven ernaar het werkplezier op onze Huisartsenspoedpost te verhogen door verschillende maatregelen te treffen:

 • We zorgen ervoor dat het aantal triagisten op peil blijft;
 • We waarborgen een veilige werkomgeving. Dit omvat maatregelen om risico’s te minimaliseren en een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en ondersteund voelt;
 • We investeren in training, scholing en begeleiding om je vaardigheden te verbeteren en je te ondersteunen in jouw professionele ontwikkeling;
 • We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers;
 • Door de instroom te beperken, kunnen we de werkdruk verlagen;
 • We maken gebruik van digitale triage en andere innovatieve oplossingen om processen te optimaliseren en efficiënter te werken.

Corpio: hét kwaliteitsmanagementsysteem van de Huisartsenspoedpost

Wij werken met het kwaliteitsmanagementsysteem Corpio. Hierin vind je alle protocollen en werkafspraken. Corpio is specifiek gemaakt voor huisartsenposten. Vanuit dit centrale platform bereik je alle relevante documentatie en systemen van de Huisartsenspoedpost. Denk aan protocollen, werkinstructies en handige links en je rooster in Intershift. VIM’s kunnen online worden ingediend, maar ook opmerkingen over ketenpartners naar aanleiding van een regiedienst. Dat kan zo nodig ook later vanuit huis of de praktijk. Het systeem ondersteunt de spoedpost bij de analyse van casuïstiek en de opvolging van verbeteracties.

Herregistratie huisartsen

Elke vijf jaar dient een huisarts zich te laten herregistreren. Het overzicht van de gewerkte uren op de spoedpost kun je opvragen bij de managementassistente. Als je herregistratie in orde is, ontvangen wij graag een kopie van de herregistratie. Ben je te laat met indienen? Dan ben je op dat moment geen geregistreerd huisarts meer en kun je geen diensten meer verrichten op de spoedpost. Zodra wij een kopie van de herregistratie ontvangen hebben, kun je je weer inschrijven voor diensten.

Personeelsvertegenwoordiging Spoedpost

Per november 2023 is de medezeggenschap van medewerkers op de huisartsenspoedpost geformaliseerd met de oprichting van een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De leden zijn Linda van der Brug en Els Eikelenstam.

De PVT streeft de volgende doelen na:

 1. Belangenbehartiging:
  1. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
  2. Naleven van goede werkomstandigheden
  3. Gelijke behandeling en beloning
 2. Besluitvorming:
  1. Inspraak bij beslissingen die van invloed zijn op werkplezier, bijvoorbeeld:
  2. Reorganisaties
  3. Wijzigingen in arbeidsvoorwaarden
  4. Andere strategische beslissingen