Onze huisartsenspoedpost is opnieuw officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan enkele verbeterpunten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Iets waar we trots op mogen zijn!

Elk jaar beoordeelt een externe accreditatieorganisatie of de spoedpost het HKZ-certificaat nog steeds verdient. Eind juni is dit certificeringsproces doorlopen. Op basis van steekproeven en interviews hebben we laten zien dat we onder andere aantoonbaar voldoen aan alle normen op het gebied van triage en huisartsenzorg in de ANW-uren. Triagisten en huisartsen maken een professionele en betrokken indruk en vinden het prettig om bij onze post te werken. Het medicatievoorraadbeheer is op orde, we dekken risico’s voldoende af en voeren vernieuwingen beheerst door. We leren door calamiteiten conform de eisen van de Inspectie te onderzoeken en beschikken over voldoende bevoegd en bekwaam personeel en hebben ruime aandacht voor scholingsaanbod.

Topspoedpost

Al met al hebben we een sterke indruk achtergelaten. De implementatie van kwaliteitsmanagementsysteem Corpio heeft gezorgd voor een boost in het werken aan kwaliteit. Overdracht en afhandeling worden online gedaan, protocollen zijn gemakkelijk via het dashboard toegankelijk en meldingen kunnen eenvoudig ingediend worden.

Uit de audit zijn geen nieuwe verbeterpunten naar voren gekomen. De conclusie is dit jaar dan ook dat we een tophuisartsenspoedpost zijn. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!