Specialisten ouderengeneeskunde publiceren twee werkwijzen

Het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe) heeft een werkwijze voor het voorschrijven van medicatie door de specialist ouderengeneeskunde én een stappenplan voor gedragsverandering bij cognitieve beperkingen ouderen gepubliceerd. Je vindt beide documenten op de pagina Ouderenzorg onder ‘samenwerken met netwerkpartners’. Op deze pagina vind je ook veel andere informatie over regionale afspraken met betrekking tot de zorg voor kwetsbare ouderen.

Voorschrijven medicatie

Met de toenemende betrokkenheid van specialisten ouderengeneeskunde (so’s) in de eerste lijn, komt het steeds vaker voor dat de so’s vragen krijgen die om medebehandeling vragen. Vanuit het Ouderengeneeskundig Netwerk eerstelijn (ONUe) hebben de so’s gewerkt aan een werkwijze om zelf medicatie voor te schrijven. De so’s blijven de behandeling van individuele cliënten met de huisartsenpraktijken afstemmen en zullen ook afstemmen over het voorschrijven en opvolgen van de medicatie.

In de praktijk zal het gaan over medicatie voor de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen en de bijkomende angst- en stemmingsproblematiek. Te denken valt aan psychofarmaca en cholinesteraseremmers. Ook kan medicamenteuze behandeling van complexe somatiek hieronder vallen, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.

Stappenplan gedragsverandering

Daarnaast heeft het Ouderengeneeskundig netwerk eerstelijn (ONUe) een stappenplan gepubliceerd dat je kunt volgen bij gedragsverandering bij cognitieve beperkingen van ouderen. Zo kun je onder andere het mobiel geriatrisch team inschakelen.