WDH-NWU

Home > Scholingen > WDH-NWU

De federatie WDH-NWU (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen – Noordwest Utrecht) organiseert, coördineert en faciliteert in samenwerking met RegiozorgNU nascholingen voor huisartsen in ons regio-gebied. De WDH is opgericht in 1990 door huisartsen die onderwijs wilden organiseren voor en door huisartsen met daarbij verbinding in de regio als 2de speerpunt.

Momenteel organiseert de WDH-NWU de DUO-dagen. Een 2-daags congres met wisselende onderwerpen en thema’s. Deze vinden in het voorjaar (april) en het najaar (november) plaats.

De WDH-NWU bestaat uit de volgende leden:

 • Aniek Schmidt, huisarts – Voorzitter
 • Marlous Koningsveld, huisarts – Voorzitter
 • Joyce van Poppel, huisarts
 • Mariëtte van den Heuvel, huisarts
 • Monique Gresnigt, huisarts
 • Pieternel Papineau Salm, huisarts
 • Willem Bos, huisarts
 • Lisa Landkroon, scholingscoördinator RegiozorgNU

De WDH-NWU staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De WDH-NWU hanteert haar eigen algemene- en annuleringsvoorwaarden.

Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Aangemaakt op 01-01-2023

De Stichting Nascholing Huisartsen NW Utrecht (hierna te noemen WDH-NWU) werkt nauw samen met RegiozorgNU. Zo maakt de WDH-NWU gebruik van de faciliteit om via RegiozorgNU inschrijvingen voor scholingen te organiseren. Bij het inschrijven voor een scholing wordt akkoord gevraagd voor de algemene voorwaarden. Daarmee wordt akkoord gegaan met de algemene- en annuleringsvoorwaarden van zowel de WDH-NWU als RegiozorgNU.

Inschrijvingen voor nascholing
Zodra uw inschrijving bij RegiozorgNU en de WDH-NWU binnen is, is uw aanmelding definitief. U ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving. Ontvangt u deze bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. Zodra u zich heeft aangemeld heeft u nog wettelijk recht op een bedenktermijn van 14 dagen.

Mocht uw aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing plaats vinden, dan ziet u af van uw wettelijke recht op een bedenktermijn van 14 dagen.

Plaatsing voor de nascholing
Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen benaderen we de eerstvolgende op de wachtlijst. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, bekijkt de WDH-NWU of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.

Te weinig deelnemers
Als het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de WDH-NWU de nascholing annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de nascholing bericht.

Uw inschrijving annuleren
Annuleren kan via het inschrijfsysteem Corpio of door middel van een e-mail aan scholing@regiozorgnu.nl. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet? Dan heeft de de WDH-NWU uw annulering niet ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden
Als u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, houd dan rekening met de volgende annuleringskosten:

 • Bij annulering tot een week vóór aanvang van de nascholing wordt € 25,00 administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing is het gehele bedrag verschuldigd.
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Factuur
Na inschrijving krijgt u de mogelijk om de factuur direct te voldoen. U kunt hierbij de factuur downloaden voor de administratie. Mocht u de factuur later willen voldoen, dan moet dit binnen het gestelde betalingstermijn voldaan zijn.

Vrijstelling BTW
De WDH-NWU BV is vrijgesteld van BTW voor de nascholingen.

Communicatie / Eigendomsrecht

 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor alle medewerk(st)ers van de WDH-NWUen de docenten.
 • Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de WDH-NWU.
 • Eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de WDH-NWU

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van kracht op alle nascholingen tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld bij de nascholingsinformatie. In de nascholingsinformatie kunnen ook aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.

De WDH-NWU gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.