RegiozorgNU en Healthconnected zetten handtekeningen onder samenwerking

Op 24 januari werd er al bericht over het HIS-traject van RegiozorgNU. De meerderheid van de praktijken koos voor het HIS van HealthConnected. Nu is het officieel: vandaag werden de handtekeningen gezet onder de samenwerking.

 

De HIS-harmonisatie van RegiozorgNU

In januari 2023 stelde RegiozorgNU een HIS-selectieteam en een klankbordgroep samen om tot een gezamenlijk HIS te komen voor de regio. Het HIS-selectieteam was opgebouwd uit huisartsen, apothekers, een informatiemanager en een projectleider. Een collectieve overstap naar een nieuw HIS is een complexe onderneming. Het projectteam heeft er op toegezien dat het traject zo transparant en zorgvuldig mogelijk is verlopen. De wens voor een regionaal HIS kwam voort uit de volgende redenen:

  • De patiëntveiligheid, de medicatieveiligheid en kwaliteit van zorg verhogen
  • Sneller innovaties kunnen bewerkstelligen en implementeren
  • ICT-ondersteuning centraliseren op regionaal niveau
  • Waarnemingen en verhuizingen van patiëntgegevens eenvoudiger maken en zonder dataverlies

 

De HIS-proeverij

In oktober 2023 resulteerde het selectietraject in een ‘HIS-proeverij’. Tijdens dit evenement konden aangesloten praktijken ‘proeven’ van de overgebleven HIS’en om te bepalen welk systeem het beste aan de wensen zou voldoen. De weken daarna werden stemmen uitgebracht op een voorkeurs-HIS. Toen de stemmen geteld waren bleek dat ruim 80% van de praktijken koos voor het HIS van HealthConnected. “80% is natuurlijk een enorm compliment. We zijn HealthConnected gestart omdat we de teneur van de toenmalige systemen in de zorg wilden doorbreken. ‘Modern’ betekent voor ons gebruiksvriendelijk, connectief en flexibel. Het blijkt dat het overgrote deel van de huisartsen van RegiozorgNU dit ook zo zien,” vertelt Paul Witteman, algemeen directeur van HealthConnected. “En met die gezamenlijke visie gaan we voorbereiden, trainen, implementeren en samen de toekomst tegemoet.”

Sanne van Delft was vanuit RegiozorgNU de projectleider van het HIS-selectietraject: “We hebben met HealthConnected op een hele fijne manier kunnen schakelen en samenwerken. De wens om elk jaar een gezamenlijk jaarplan te maken voor de verdere vormgeving van het HIS spreekt mij erg aan. Met HealthConnected hebben wij een partner aan boord waarmee we de komende jaren versneld kunnen innoveren.”

 

Organisatie, innovatie en de toekomst

Diana Lucassen en Pieter Harms, beide CMIOs bij RegiozorgNU, zijn erg enthousiast over hun gemaakte keuze.

Pieter Harms: “In een dynamische regio vol innovatieve impulsen is de samenwerking met HealthConnected cruciaal voor het doeltreffend aanpakken van de groeiende zorgbehoefte. Door slimmer te werken ontstaat er ruimte om te focussen op wat er echt toe doet: de zorg voor onze patiënten.”

Diana Lucassen: “Ik kijk ernaar uit om in de toekomst volledig drempelloos te kunnen innoveren en communiceren met alle patiënten en zorginstanties. Dit is een heel belangrijke stap.”

Na de zomer van 2024 zullen de eerste praktijken live gaan met het HIS van HealtConnected.