Het protocol ouderen is nu ook beschikbaar voor Omnihis. Dat betekent dat het protocol nu in alle HIS’sen in onze regio beschikbaar is. Hiermee heb je een goed overzicht van wat er speelt bij je patiënt, met betrekking tot ouderenzorg. Ook kun je een consult of visite in het programma ouderenzorg makkelijker verwerken in je HIS.

Het programma ouderen is een breed programma. Het protocol is daardoor ook vrij uitgebreid. Het is niet nodig alle velden in te vullen. Gebruik het vooral als ondersteuning voor goede ouderenzorg op maat. De eerste vraag in het protocol is: Deelname ketenzorg ouderen. Ja of nee? Hiermee bedoelen we: heeft de patiënt inderdaad een zorgvraag op het vlak van ouderenzorg en wil hij/zij hiermee aan de slag in het programma. Anders dan in de programma’s chronische zorg heeft dit geen invloed op de bekostiging.

Heb je vragen of opmerkingen over het protocol? Mail dan naar ouderenzorg@regiozorgnu.nl . Over een jaar evalueren we de richtlijn en stellen we het bij als dat nodig is. De handleidingen voor de protocollen vind je hier.