Projectgroep Positieve Gezondheid werkt samen aan de zorg van morgen

Als zorgverlener in de huisartsenpraktijk bied je medische zorg, diagnostiek, behandeling én zorg voor mentaal welzijn. Deze passende zorg vraagt tijd, aandacht, een goed gesprek en samenwerking binnen het netwerk. Wist je al dat de projectgroep Positieve Gezondheid nadenkt over de zorg van morgen en de juiste ondersteuning hierbij?

Projectgroep Positieve Gezondheid

Eigen regie, gezond gedrag, welzijn, zelfredzaamheid en omkijken naar elkaar zijn speerpunten van deze aanpak. Als projectgroep maken we deze graag zo passend mogelijk. Dit doen we door de trainingen Positieve Gezondheid en Oplossingsgericht Werken te richten op wat nodig is. We zorgen voor inspiratie, bijeenkomsten, communicatiemiddelen en stimuleren concrete eerstelijnsvoorbeelden.

Positieve Gezondheid binnen MTVP

Binnen het project MTVP kun je als wijk ook kiezen voor de interventie ‘Samenwerken vanuit één visie’. Hierbij gaat het om samen met het netwerk aan de training gespreksvoering deel te nemen voor de brede blik op gezondheid, de eenheid in taal en om duidelijkheid te krijgen over de rol die iedere zorgverlener hierin heeft. Korte lijnen, elkaar kennen en vertrouwen helpt hierbij. Zo ervaart de patiënt nog vaker dat de zorg aansluit bij wat hij wil en kan. En de zorgverlener ervaart dat zijn zorg (nog meer) aansluit op wat de collega doet. Een wijk kan kiezen voor de basistraining of de verkorte, verdiepende versie.

Positieve Gezondheid in het HIS

Het projectteam werkt daarnaast aan een advies over welke ICPC-code je in de integrale zorggesprekken kunt terugvinden en hoe je de vragenlijst Positieve Gezondheid online afneemt en deelt met het netwerk.

Week van de Positieve Gezondheid

In de week van de positieve Gezondheid begin mei deelden we een aantal activiteiten van de projectgroep via LinkedIn.

DUO-dagen

Ook tijdens de DUO-dagen besteedden we aandacht aan Positieve Gezondheid: Workshop Positief Werkgeverschap.