Welzijn op recept

Welzijn op recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten.

Welzijn op recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven of te verwijzen naar een collega in de zorg, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach.

Het draagt bij aan MTVP door o.a.:

 • Voorkomen van medicalisering van problemen
 • Voorkomen van herhaalconsulten voor niet-medische vragen
 • Een antwoord hebben op psychosociale vraagstukken
 • Gemakkelijke toegang tot de kennis van de sociale kaart van de welzijnscoach.

Welzijn op recept sluit goed aan bij de interventies uit MTVP in de categorie ‘het voeren van het goede gesprek’. Veel wijken/ praktijken maken al gebruik van welzijn op recept. Je gebruikt MTVP dan om Welzijn op recept door te ontwikkelen tot een vertrouwde, veel gebruikte verwijsvorm.

Tips voor je praktijkplan

Ook als je al welzijn op recept gebruikt.

 • Zorg dat iedereen Welzijn op recept kent én gebruikt. Maak zichtbaar wie veel gebruikers zijn. Leer van elkaar.
 • Neem assistentes mee (naast POH’s en huisartsen). Kunnen zij rechtstreeks verwijzen?
 • Kan Welzijn op recept ook ingezet worden door b.v. paramedici of wijkverpleging?
 • Evalueer en leer met elkaar: wanneer was je echt blij met Welzijn op recept. Wat werkte? Hoe zou je dat kunnen vermeerderen?
 • Los de praktische barrières op. Onderzoek welke barrières er zijn. Enkele voorbeelden: Maak het zo makkelijk mogelijk om te verwijzen. Maak afspraken over terugkoppeling na verwijzing.
 • Maak het praktisch: bedenk voor je dag begint voor welke patiënten / zorgvragen Welzijn op recept misschien geschikt kan zijn.
 • Organiseer een Welzijn op recept lunch/borrel/scholing.