Taakherschikking

Bij taakherschikking gaat om het structureel herverdelen van taken, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verschillende beroepen.

Bij taakherschikking gaat om het structureel herverdelen van taken, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verschillende beroepen. Taakherschikking gaat ook over de juiste professional op de juiste plek.

Door taken over te dragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben huisartsen meer tijd voor complexere zorgvragen en wordt een goede samenwerking gestimuleerd. Daarnaast kun je ook denken aan een praktijkverpleegkundige, waarnemend huisarts of een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH). De SOH is een goed opgeleide assistent die zelfstandig klein letsel of veelvoorkomende klachten behandelt. Vaak is snel duidelijk of er een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen.

Wat deze interventie oplevert

  • Betere organisatie van de huisartsenzorg
  • Doelmatige zorg
  • Goede kwaliteit van zorg

Hoe voer je de interventie uit?

  1. Bepaal welke verschillende beroepsbeoefenaren betrokken zijn bij taakherschikking.
  2. Bepaal de bijdrage aan het zorgproces van de werknemer bij wie de taken ondergebracht worden.
  3. Spreek randvoorwaarden voor taakherschikking af.

Inspiratie

  • Lees de handreiking voor taakherschikking tussen huisarts en physician assistant (pdf)
  • Lees meer over de inzet van een verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) op de website van Stichting KOH.