Positieve gezondheid – Samenwerking met het netwerk

In deze implementatiemodule ligt de focus op passende zorg en uitstroom.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Positieve gezondheid – Samenwerking met het netwerk

Voor praktijkteams die de implementatiemodule ‘Positieve Gezondheid – gesprekken voeren’ al hebben afgerond, is in het kader van MTVP een vervolgaanbod beschikbaar. Hoe bed je het geleerde in in de praktijkvoering of binnen het netwerk? Wanneer pas je de gesprekstechnieken die je hebt geleerd toe? En hoe doe je dat op een manier die verschil maakt voor de patiëntenstromen?

Implementatiemodule ‘Samenwerken met het netwerk’

In deze implementatiemodule ligt de focus op het versterken van de samenwerking met het netwerk. Met deze keuze voldoe je zowel aan het kernelement ‘Samenwerken in het netwerk’ en het kernelement ‘Het goede gesprek’.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Gesprekken vanuit Positieve Gezondheid geven patiënten meer regie over hun aandoening, grotere zelfredzaamheid, normaliseren van klachten en zorg binnen het eigen netwerk, hoe regelen we dit;
  • Gesprekken vanuit de zes dimensies van gezondheid bieden handvatten voor een passende verwijzing, zeker als het gedachtengoed ook gebruikt wordt binnen het netwerk, ervaringen delen;
  • Gezamenlijke gesprekstraining met het netwerk: biedt verbondenheid en stimuleert gezamenlijk optrekken ten bate van patiënten;
    aansluitend aan het PG-gesprek passend aanbod weten te vinden. Kun je in VIPLive GLI en WOR vinden, hoe richt je dit in? Afspraken maken.

Voor wie?

Deze implementatiemodule is voor praktijken die de training ‘Positieve Gezondheid – gesprekken voeren’ al hebben afgerond en deelnemen aan Meer Tijd voor de Patiënt.

IPH-trainers

Monique Bakker, Sandra IJpma, Carry Northolt, Annemarie Schalkwijk.

Wanneer

Dit wordt nader bepaald in overleg met de wijkcoördinator.

Locatie

Op de praktijk, in overleg met de wijkcoördinator.

Kosten

€292,- op basis van een groepsgrootte van 12 deelnemers. Betaling kan direct bij inschrijving voldaan worden via MolliePay.

Accreditatie

Er is accreditatie voor ABC1, NVvPO & V&VN. Er worden 6 punten toegekend.

Aanmelden

Bespreek met je wijkcoördinator of deze implementatiemodule passend is en zo ja, met hoeveel collega’s je wilt deelnemen.