Samenwerken vanuit één visie

Samenwerken wordt krachtiger wanneer je dit doet vanuit één visie. Hiervoor zetten we o.a. Positieve Gezondheid in.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Samenwerken vanuit één visie

Een belangrijk element van MTVP is het voeren van het goede gesprek. Hiervoor zetten we o.a. Positieve Gezondheid in. Samenwerken wordt krachtiger wanneer je dit doet vanuit één visie. Positieve Gezondheid wordt omarmd door veel zorgprofessionals. In deze interventiecategorie combineren we één van eerdergenoemde thema’s met positieve gezondheid. Daardoor kan één gedachtengoed/visie leidend zijn in de samenwerking. Dit vergemakkelijkt het maken van gezamenlijke processen en er ontstaat één taal naar elkaar en naar inwoners.

Hoe draagt deze interventie bij aan MTVP?

  • Door met één benadering te communiceren naar de patiënt, voorkom je verwarring.
  • Je versterkt het effect van positieve gezondheid, en versnelt mogelijk de cultuurverandering die positieve gezondheid eigenlijk is.

Tips voor je praktijk- of wijkplan

Bespreek altijd met de wijkmanager en implementatiecoach hoe je met deze interventie het kernelement samenwerken en het kernelement het goede gesprek kunt combineren. Enkele voorbeelden van mogelijkheden:

Positieve gezondheid in je netwerk GGZ, chronische zorg, tweedelijns zorg of ouderenzorg: je praktijk is aan de slag met GGZ, ouderenzorg en chronische zorg. In deze interventie kies je één van die netwerken. De sleutelfiguren in jouw praktijk en bij de netwerkpartners hebben een basistraining gehad. Je volgt met je belangrijkste netwerkpartners een gezamenlijke vervolgtraining, waarin je samen invulling geeft aan de processen en materialen aan de hand van positieve gezondheid.

Positieve gezondheid samen met sociaal domein: Je kiest een onderdeel van het sociaal domein waarmee je een samenwerkingsrelatie hebt. Denk bijvoorbeeld aan de POH’s ouderen die samenwerken met vrijwilligers die ouderenbezoeken afleggen. Of POH’s chronische zorg die samenwerken met buurtsportcoaches of beweegmakelaars voor beweeg interventies. De POH’s en vrijwilligers volgen samen een training positieve gezondheid waarin ze invulling geven aan op maat gemaakte processen en materialen.

Positieve gezondheid in combinatie met Welzijn op recept (jaar 2 – interventie 1): medewerkers uit de praktijk en de Welzijn op recept coaches hebben een basistraining positieve gezondheid gevolgd. In een gezamenlijke vervolgtraining geef je samen vorm aan de processen en materialen aan de hand van positieve gezondheid.

Positieve gezondheid in combinatie met ontmoeting tussen professionals (jaar 2 – interventie 4): Met een multidisciplinaire groep professionals die de basistraining hebben gevolgd, geef je met begeleiding van een trainer positieve gezondheid, vorm aan positieve
gezondheid in het wijknetwerk van professionals, bijvoorbeeld door gezamenlijke trainingen, of ontmoetingsmomenten waarin positieve gezondheid centraal staat Hierbij is een gezamenlijk plan voor het inzichtelijk maken van de uitkomsten en het gezamenlijke doel essentieel.

Kijk voor meer informatie bij het verdiepend aanbod van kernelement “Het voeren van het goede gesprek”.