Samenwerken rond vergroten van vaardigheden van inwoners

Gezondheidsvaardigheden, zelfredzaamheid, voorbereiden op het ouder worden, digivaardigheden voor e-health en preventie van ziekten.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Samenwerken rond vergroten van vaardigheden van inwoners

De huisartsenpraktijken haken aan bij een campagne of serie bijeenkomsten die worden georganiseerd door de gemeente, welzijn of een burgerinitiatief. De campagne of serie bijeenkomsten draagt (op de lange termijn) bij aan MTVP.

Thema’s zijn bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden, zelfredzaamheid, voorbereiden op het ouder worden, digivaardigheden voor e-health, preventie van ziekten, samen beslissen over zorg, etc.

Een actieve rol van de huisarts in campagnes/ bijeenkomsten van het sociaal domein zorgt voor een grotere impact:

 • Een uitnodiging uit naam van de huisarts voelt belangrijker dan een uitnodiging door de gemeente.
 • De huisarts wordt gezien als betrouwbare bron van informatie en heeft dus impact.
 • Het gesprek kan verder gaan in de huisartsenpraktijk.

Om te weten welke mogelijkheden er zijn om aan te haken bij een campagne of serie bijeenkomsten in jouw gemeente: vraag je wijkmanager om de mogelijkheden te verkennen met de wethouder of een ambtenaar die hierover gaat. Voor wijken in Utrecht-Stad: zie website Gezondheidspact Utrecht.

Hoe draagt deze interventie bij aan MTVP?

 • Patiënten begrijpen de zorgverlener beter en voelen zich beter begrepen. Ze gaan daardoor minder vaak naar de huisarts.
 • Patiënten weten meer van de mogelijkheden voor b.v. zelfzorg, eigen regie, preventie en passen dit daardoor ook toe.
 • Het vergroten van de digitale vaardigheden ook toepassen op e-health leidt tot meer en beter gebruik van e-health, en draagt bij aan de doelstellingen die met e-health worden beoogd.

Tips voor je praktijk- of wijkplan

 • Haak aan bij een initiatief uit het sociaal domein. Organiseer niet zelf een campagne of serie bijeenkomsten. Het sociaal domein heeft de hoofdrol in primaire preventie.
 • Maak b.v. een filmpje over het onderwerp voor website of wachtkamerscherm om het effect te vergroten.
 • Hoe nodig je jouw patiënten uit voor de campagne/ bijeenkomsten? Denk aan: nieuwsbrief, website, wachtkamerscherm, flyers, gericht attenderen in de spreekkamer, via een gerichte mailing of social media.
 • Wat draagt jouw praktijk inhoudelijk bij? Kies een van de thema’s en verzorg een lezing op één van de bijeenkomsten. Verdeel dit over alle praktijken in de wijk.
 • Wie van jouw praktijk zijn aanwezig bij de bijeenkomsten? Zorg dat vooral huisartsen en ook POH’s zichtbaar zijn voor de bezoekers.
 • Nodig patiënten uit voor alle bijeenkomsten. De actieve bijdrage kan je verdelen over de praktijken. Zorg dat iedere praktijk die meedoet aan bod komt.